ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Προϋπολογισμός 2011

20/12/2010

Ομιλία στην Ολομέλεια Νομοθετική Εργασία: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων …