Skip to content

Αναστολή δόσεων και για όσους έχουν υπαχθεί στο Ν.3869/2010 (“νόμο Κατσέλη”) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά – ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Την αναστολή των δόσεων και για όσους έχουν υπαχθεί στο Ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ώστε να μη χάσουν τη δικαστική απόφαση και την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, ζητά ο Μιχάλης Κατρίνης με ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών, που συνυπογράφουν τρεις ακόμα βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής.

Οι βουλευτής αναφέρει ότι οι εξαγγελίες που έγιναν από την κυβέρνηση, μετά από συνεννόηση με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης, αφορούν την τρίμηνη αναστολή καταβολής των δανειακών υποχρεώσεων από πρόσωπα ή επιχειρήσεις που ήταν ενήμεροι σε σχέση με τις οφειλές τους στα πιστωτικά ιδρύματα την 31/12/2019.

Ωστόσο, σε αυτήν την κατηγορία δεν εντάσσονται οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που είχαν θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ηλείος βουλευτής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι σε μια περίοδο που είναι προφανής η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών λόγω της κρίσης που σαρώνει τη χώρα, με τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων να έχουν κλείσει με εντολή της κυβέρνησης και τη χώρα σε κατάσταση απαγόρευσης της κυκλοφορίας, αυτή η παράλειψη δημιουργεί στους οφειλέτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μια σειρά από προβλήματα και χιλιάδες δανειολήπτες κινδυνεύουν να βρεθούν άδικα εκτός ρύθμισης, ενώ ήταν συνεπείς ως τώρα στις υποχρεώσεις τους εκτελώντας τη δικαστική απόφαση.

Αυτό συμβαίνει, γιατί αν καθυστερήσουν την εκπλήρωση της δικαστικής ρύθμισης που καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα  τριών μηνών  (άρθρο 11 παρ. 2, του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4549/2018), θα κληθούν από τους πιστωτές τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 30 ημερών, διαφορετικά θα εκπέσουν αυτοδίκαια από τη ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούσαν βεβαίως, βάσει του νόμου, να ζητήσουν από το ειρηνοδικείο να μην τεθούν εκτός δικαστικής απόφασης, εφόσον η μη καταβολή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, όπως είναι η πρωτοφανής κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όμως ακριβώς εδώ βρίσκεται το πρόβλημα, αφού λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, με βάση την Π.Ν.Π. για 15 ημέρες, που θεωρείται βέβαιο ότι θα παραταθεί για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και είναι άγνωστο για πόσο διάστημα, η προσφυγή στα ειρηνοδικεία δεν είναι δυνατή!

Για τον ίδιο λόγο οι οφειλέτες δεν μπορούν αυτήν την περίοδο, παρότι το δικαιούνται  (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3869/10), να ζητήσουν με αίτηση στο ειρηνοδικείο τροποποίηση της δικαστικής ρύθμισης των μηνιαίων καταβολών, σε περίπτωση που δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές, όπως είναι η σημερινή κρίση, ώστε να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν οι όροι αποπληρωμής.

Παράλληλα, βάσει του άρθρου 5 του Ν.3869/10 και του άρθρου 781 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οφειλέτες που βρίσκονται σε προσωρινή προστασία δικαιούνται και αυτοί να ζητήσουν τροποποίηση, ώστε να μη γίνει εκτέλεση σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων. Όμως δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, λόγω της μη λειτουργίας των δικαστηρίων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης προσθέτει, μάλιστα, ότι οι παραπάνω δύο πρώτες περιπτώσεις δεν αφορούν τη ρύθμιση οφειλής που γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού αν ο οφειλέτης καθυστερήσει τέσσερις δόσεις, τότε οι πιστωτές μπορούν να ξεκινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται καν στο νόμο δυνατότητα αίτησης για να προσαρμοστούν οι δόσεις στα νέα δεδομένα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι οφειλέτες που δεν έχουν από το νόμο τη δυνατότητα να ζητήσουν προσαρμογή των δόσεών τους, να κινδυνεύουν να χάσουν την προστασία της κατοικίας τους.

 

 

Eleni Padazopoulou

Back To Top