Skip to content

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ -ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΄΄ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ΄΄

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να δημιουργήσουν με τις δράσεις τους θετικό αντίκτυπο στους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τους την κοινωνία, το περιβάλλον και την ευημερία των εργαζομένων τους. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνουν στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, δράσεις και καλές πρακτικές που επικεντρώνονται σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, πολιτιστικές και πολλών άλλων ειδών δραστηριότητες, που έχουν κοινό παρονομαστή την προσφορά προς την κοινωνία.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα αποτελεί μια σχετικά νέα επιχειρηματική κουλτούρα, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει περίπου 20 χρόνια παρουσίας, απλώς αφορούσε μόνο κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις ενώ πλέον σήμερα αγγίζει το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου ακόμη και μικρομεσαίες.

Έκτοτε, οι οργανισμοί που ασπάζονται τις αρχές της πολλαπλασιάζονται.  Σταδιακά, δε, αυξάνονται και τα θεσμικά όργανα που την προωθούν και την υποστηρίζουν.

Γρήγορα φάνηκε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν ήρθε να καλύψει μια προσωρινή ανάγκη, ούτε είχε να κάνει αποκλειστικά με το φιλανθρωπικό έργο των επιχειρήσεων και τις χορηγίες τους.

Η αλήθεια είναι ότι πήρε μεγάλες διαστάσεις και εξελίχθηκε μέσα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη και τους λόγους της ανάπτυξής της.

Ωστόσο, η πανδημία είναι που μας δίδαξε πόσο ζωτικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην επίλυση ορισμένων πολύ κρίσιμων ζητημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν θετικό πρόσημο στην κοινωνία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΙCAP, πολλές επιχειρήσεις συνέχισαν να εφαρμόζουν, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επέβαλε η υγειονομική κρίση, καλές πρακτικές που προάγουν την υγεία και ευημερία των εργαζομένων τους.

Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις υιοθέτησαν νέα ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους, προκειμένου να προσαρμοστεί το ανθρώπινο δυναμικό τους στις νέες συνθήκες και να έχει πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες για να δουλέψει πιο αποτελεσματικά αλλά και περισσότερο ποιοτικά.

Καθώς η νέα πραγματικότητα ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ του κέρδους και των όποιων επιπτώσεων έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση, δύο στις τρεις επιχειρήσεις δεν ματαίωσαν τα προγράμματα τους που σχετίζονται με κοινωνικές ενέργειες και δράσεις για βιώσιμη ανάπτυξη (όπως δωρεές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας).

Δεν λείπουν βέβαια και παραδείγματα τόσο από επιχειρήσεις που με το έργο τους καταξίωσαν το όνομά τους, αλλά και από επιχειρήσεις που δεν τίμησαν ηθικά όσο έπρεπε την κοινωνία.

Οι πολίτες, όμως, επιβραβεύουν όχι μόνο την υπεύθυνη στάση των επιχειρήσεων αλλά και αυτή των πολιτικών, πόσο μάλλον όταν ψηλά στην ατζέντα τους υπάρχει μια πολιτική φιλική προς το περιβάλλον. Η πρόσφατη νίκη των σοσιαλδημοκρατών του Εργατικού Κόμματος στη Νορβηγία στις βουλευτικές εκλογές, οφείλεται και στο γεγονός ότι το προεκλογικό τους πρόγραμμα είχε έντονα οικολογικό πρόσημο. Κεντρικό ρόλο κατείχε το μείζον ζήτημα της προστασίας του κλίματος, σε μια χώρα που το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας της βασίζεται στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σήμερα, είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις προβληματίζονται ολοένα και περισσότερο για τα ζητήματα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση και προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που λειτουργούν αναζητώντας συνεχώς καλές πρακτικές.

Η απεικόνιση, δε, της περιβαλλοντικής διαφάνειας στη στρατηγική τους που οδηγεί και σε αύξηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος απορρέει και από τους ετήσιους απολογισμούς κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Άλλωστε, οι έρευνες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι αυξάνεται ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που αναγνωρίζει την αξία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Αυτό επιβεβαιώνεται, μάλιστα, από έρευνες του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτές, ο αριθμός των εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι έχει αυξηθεί και το ποσοστό των πολιτών που επηρεάζεται θετικά από αυτές τις δράσεις, αποδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο που επικρατεί για το ρόλο και την προσφορά της στο επιχειρείν.

Βέβαια, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα στην Ελλάδα χρειάζονται περισσότερα κίνητρα που θα τις οδηγήσουν στην πιο ένθερμη υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών.

Καθώς η εταιρική κοινωνική ευθύνη βασίζεται στον εθελοντικό χαρακτήρα, συχνά αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για μια επιχείρηση και απορρέει από τη γενική εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα, κάποιες φορές, δε, αποτελεί και βασική στρατηγική πολιτική και εργαλείο.

Η κουλτούρα, λοιπόν, η νοοτροπία και ο σωστός προσανατολισμός μίας επιχείρησης αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την υιοθέτηση και εφαρμογή δράσεων και πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το όφελος μπορεί να είναι αμοιβαίο.

Από τη μια πλευρά οι πολίτες επιβραβεύοντας τέτοιες δράσεις  συμβάλλουν στην ισχυροποίηση της  εμπορικής επωνυμίας, την προώθηση των προϊόντων και τη διατήρηση της θετικής φήμης.

Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις γίνονται πιο καινοτόμες ακολουθώντας μια διαδικασία εξεύρεσης καλών πρακτικών που μπορούν να παράγουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην προσέλκυση συνεργατών και επενδυτών αλλά και στα συνολικά οικονομικά αποτελέσματά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναγνώριση, η επιβράβευση και η κινητροδότηση από την Πολιτεία με μέτρα και εργαλεία δημόσιας πολιτικής που θα διευκολύνουν την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αναμόρφωση αλλά και την προώθηση ενός νέου, καινοτόμου αναπτυξιακού μοντέλου με σεβασμό προς το περιβάλλον.

 

 

 

 

 

 

Back To Top