Skip to content

Εισήγηση Μιχάλη Κατρίνη για Παιδεία-Πολιτισμό-Αθλητισμό στη συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Φίλες και φίλοι της δημοκρατικής συμπαράταξης,

Θέλω, πριν ξεκινήσω την συνοπτική παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων, στο λιγοστό χρόνο που διαθέτω, να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη που συνέβαλαν στην σύνταξη του προγραμματικού πλαισίου, αλλά και τους πάνω από 30 συνέδρους που τοποθετήθηκαν στο χθεσινό workshop που διήρκησε πάνω από 4,5 ώρες, δίνοντάς μας το ερέθισμα για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

1ος άξονας : ΠΑΙΔΕΙΑ

Πιστεύουμε σε μια ισχυρή, σύγχρονη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.

Δημιουργούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που οικοδομεί γνώσεις, αναπτύσσει δεξιότητες, διαμορφώνει μορφωμένους και υπεύθυνους πολίτες με δημοκρατικές αξίες.

Με σχολεία που μετασχηματίζονται σε πραγματικές κοινότητες μάθησης, που αγαπούν τα παιδιά και τα αγαπούν και αυτά, λειτουργούν σε σταθερό και ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης για όλους.

Με πολυδύναμα νηπιαγωγεία και σταδιακή υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, η οποία αποτελεί σημαντική επένδυση για την εξάλειψη των διαφορών στην εκπαίδευση.

Με επαναφορά και γενίκευση του ολοήμερου σχολείου με το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο κατακρεουργείται από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας.

Με προσφορά από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα πιστοποίησης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και της πληροφορικής.

Με ενίσχυση της πολιτικής των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Με καθιέρωση της πολλαπλότητας των σχολικών εγχειριδίων, , την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με την ουσιαστική ανάπτυξη προγραμμάτων συμβουλευτικού-επαγγελματικού προσανατολισμού.

Με την απεμπλοκή του λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις, ώστε να διατηρήσει τον αυτόνομο παιδευτικό και μορφωτικό ρόλο του. Με την κατοχύρωση του εθνικού απολυτηρίου ως ουσιαστικού εφοδίου σε ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατεύθυνση.

Με την εισαγωγή να γίνεται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου και τους συντελεστές βαρύτητας που ορίζουν τα τριτοβάθμια ιδρύματα, τα οποία καθορίζουν και τον αριθμό των εισακτέων.

Συζητήθηκε και υποστηρίχθηκε αρκετά η πρόταση για καθιέρωση προπαρασκευαστικού έτους.

Πιστεύουμε σε μια ανταγωνιστική και ανταποδοτική τεχνολογική εκπαίδευση

Με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ισότιμο εταίρο της γενικής εκπαίδευσης.

Με διασύνδεση των ειδικοτήτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και τη δημιουργία θεματικών τεχνολογικών λυκείων.

Με κατοχύρωση και καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων καθώς και τη συγκρότηση εθνικού πλαισίου προσόντων.

Με διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ των δύο τύπων λυκείων και δυνατότητα ανέλιξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πιστεύουμε στην ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση

Με την ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, με στόχο ένα σχολείο που μπορεί να διαφοροποιήσει και να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.

Με την αναδιοργάνωση και αύξηση των τμημάτων ένταξης, τον εξορθολογισμό του θεσμού της παράλληλης στήριξης, την έγκαιρη ανίχνευση από τα ΚΕΔΔΥ και την ουσιαστική αναβάθμιση των ειδικών σχολείων.

Με την υποστήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, διαπολιτισμικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες πληθυσμού με επέκταση και στους πρόσφυγες

Πιστεύουμε σε ένα σύγχρονο πλαίσιο κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Με αναβάθμιση των κέντρων δια βίου μάθησης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και λειτουργία σχολών δια βίου μάθησης από τα πανεπιστήμια.

Με στήριξη, ενίσχυση και εξορθολογισμό των ΙΕΚ.

Με την περαιτέρω σύνδεση των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας

Με προώθηση συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών, τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίου στο χώρο της δια βίου μάθησης.

Πιστεύουμε στην αξιοπρέπεια των λειτουργών της εκπαίδευσης, την αναβάθμισή τους και τον καταλυτικό  ρόλο τους στην υλοποίηση των πολιτικών

Με τη συνεχή αξιολόγηση όλων των δομών της εκπαίδευσης, αλλά και την αποσυγκέντρωση των κέντρων λήψης αποφάσεων.

Με τη θέσπιση σταθερού πλαισίου συνεχούς επιμόρφωσης και την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Με την κατοχύρωση του ΑΣΕΠ ως βασικού κριτηρίου πρόσληψης, με συνυπολογισμό ακαδημαϊκών τίτλων και προϋπηρεσίας, χωρίς αυτή να ακυρώνει τα υπόλοιπα κριτήρια.

Με την εφαρμογή ενιαίων, σταθερών, διαφανών, αντικειμενικών και αξιοκρατικών κανόνων για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε σε μια λειτουργική, αποτελεσματική τριτοβάθμια εκπαίδευση, πόλο αναφοράς στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με πανεπιστήμια αυτοτελή ερευνητικά και επιστημονικά, αυτοδύναμα οικονομικά και μέσω επιπλέον χρηματοδότησης από τις δράσεις και ενέργειές τους.

Με ένα νέο χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις, τις παραγωγικές και περιφερειακές ανάγκες της χώρας.

Με διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών εντός των σχολών και των ιδρυμάτων

Με ενίσχυση του ρόλου των ΤΕΙ, σε συνέχεια των δικών μας πολιτικών,  με ταυτόχρονο εξορθολογισμό τους.

Με τη στήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που άνοιξε άλλους δρόμους στην εκπαίδευση, αλλά και λειτουργία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από όλα τα ιδρύματα.

Με ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας και τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πόλου ανά περιφέρεια.

Με τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων για την υποδοχή ξένων φοιτητών.

Με αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Με επανακαθορισμό του ρόλου των συμβουλίων διοίκησης, μιας δικής μας θετικής πρωτοβουλίας που πολεμήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία.

Μεγάλη συζήτηση έγινε γύρω από την πρόταση για τη λειτουργία μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων,στη χώρα μας μέσα από ένα σύγχρονο, ποιοτικό πλαίσιο με αυστηρούς όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Θέλω να θυμίσω ότι η θέση αυτή αποτέλεσε προεκλογική εξαγγελία της δημοκρατικής συμπαράταξης στις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτό απαντά σε ένα αίτημα της κοινωνίας , ότι αλλοιώνει την ιδεολογική μας φυσιογνωμία αφού διατυπώνεται και από άλλους πολιτικούς χώρους ενώ εκφράστηκε ο φόβος ότι η ανυπαρξία κατάλληλου ελεγκτικού μηχανισμού ελοχεύει τον κίνδυνο άναρχης ανάπτυξης χωρίς κανόνες και όρους.

Νομίζω ότι το τεχνητό δίπολο ‘’δημόσιο πανεπιστήμιο-μη κρατικό πανεπιστήμιο’’ δεν απαντά στο αιτούμενο της εποχής, το οποίο θέλει τη χώρα μας κόμβο εκπαιδευτικής πρωτοπορίας, με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία, με εκπαιδευτικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και ευρύτερης αποδοχής και προτίμησης, κάτι που συμβαίνει σε πολλές χώρες δίπλα μας.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση των δεδομένων και των παραμέτρων που σχετίζονται με το πλαίσιο εφαρμογής αυτής της πρότασης.

2ος άξονας : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για τη Σοσιαλδημοκρατία και την ευρύτερη κεντροαριστερά, ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν δημόσιο αγαθό.

Για εμάς, ο πολιτισμός είναι πρώτα απ’όλα ηθική, ταυτόχρονα όμως αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία, αλλά και  κρίσιμη αναπτυξιακή δύναμη. Αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και το προνομιακό πεδίο για την ανάδειξη διεθνών συνεργασιών.

Πιστεύουμε στην οικονομία του πολιτισμού, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην εθνική αλλά και την τοπική οικονομία.

Απαιτείται το ταχύτερο δυνατό η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των χορηγιών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, μέσα από αυτόνομες μορφές κινητοποίησης και χρηματοδότησης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις μας διαρθρώνονται στους άξονες:

  • πολιτιστική κληρονομιά και μουσεία Με την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Με σχέδια διαχείρισης για μνημεία μείζονος σημασίας και πιστοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών μουσείων. Με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα ιστορικά κέντρα των πόλεων και ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων της ελληνικής υπαίθρου.

 

  • πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Με προώθηση της πολιτιστικής και ιδιαίτερα της νεανικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία πολιτισμικών θερμοκοιτίδων, ολοκληρωμένα προγράμματα στον τομέα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Τους δύο αυτούς άξονες διατρέχουν οριζόντια

  1. Η πολιτιστική επιχειρηματικότητα που ενισχύει τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών θεσμών με τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
  2. Η ενίσχυση της απασχόλησης στους τομείς των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών επαγγελμάτων, με πιστοποίηση των προσόντων, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  3. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων, μέσα από τις οποίες αλλάζει ο παραδοσιακός τρόπος πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό.
  4. Η σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση.
  5. Η κοινωνική ενσωμάτωση με στοχευμένες πολιτικές για τη διεύρυνση κοινού και την άρση των ποικίλων εμποδίων στην πρόσβαση στον πολιτισμό.
  6. Πράσινες δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος στους χώρους του πολιτισμού.
  7. Η πολιτιστική πολυμορφία, ο σεβασμός της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

3ος άξονας : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο αθλητισμός αποτελεί μέσο αγωγής, κοινωνικής ένταξης, αναψυχής, βελτίωσης της υγείας, δημιουργικής ενασχόλησης και αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας ζωής.

Επιδίωξή μας είναι η ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σύνδεση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, με την εκπαίδευση, την υγεία και τον πολιτισμό.

Προτείνουμε τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου αθλητικού σχεδιασμού με τετραετή προγραμματισμό, με ταυτόχρονη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση και καθιέρωση του αθλητισμού σε σωματείο, σχολείο και δήμο.

Ζητούμε την εφαρμογή ενός αξιόπιστου δημόσιου συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης αθλητικών φορέων και επαγγελματιών του αθλητισμού.

Σε σχέση με τον αθλητισμό στην εκπαίδευση, στηρίζουμε την επαναφορά της ολυμπιακής παιδείας στο δημοτικό, θεσμοθέτηση αθλητικής εβδομάδας σε δημοτικά και γυμνάσια και άνοιγμα της φυσικής αγωγής σε όλα τα αθλήματα όπου υπάρχουν υποδομές. Ενίσχυση σχολικών πρωταθλημάτων για την προώθηση των θετικών αξιών, διαπαιδαγώγηση των μαθητών και συμμετοχή των πολλών.

Απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας, με ενίσχυση της αθλητικής παιδείας από πολύ μικρή ηλικία και εισαγωγή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, μακριά από πειραματισμούς.

Οι επαγγελματικές ομάδες οφείλουν να διασφαλίσουν, με δική τους ευθύνη και κόστος, την έννομη τάξη εντός των αγωνιστικών χώρων, με αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας περί βίας.

Λειτουργία μίας ομοσπονδίας για κάθε άθλημα, η οποία υλοποιεί τετραετή σχεδιασμό, με ποιοτικούς κανόνες λειτουργίας, αξιολόγηση και έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή.

Δημιουργία εθνικής σχολής επαγγελματικών στελεχών αθλητισμού.

Μέριμνα για ουσιαστική συμμετοχή των ΑμεΑ στο αθλητικό γίγνεσθαι

Έλεγχος, πιστοποίηση και κατηγοριοποίηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ουσιαστική καταπολέμηση του φαινομένου του ντόπινγκ με εναρμόνιση της νομοθεσίας με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της WADA.

Συντρόφισσες-σύντροφοι,

Αυτό είναι το πλαίσιο προτάσεων που συζητήθηκε και αποτελεί τη βάση διαλόγου για το διάλογο που ανοίγει από εδώ και στο εξής.

Είμαστε υπερήφανοι για πολλές από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες γιατί άνοιξαν δρόμους και έφεραν αποτελέσματα. Χρειάζεται να τις επικαιροποιήσουμε και να τις βελτιώσουμε.

Η ιδεοληπτική, δήθεν αριστερή οπισθοδρόμηση προσπαθεί να ακυρώσει αυτές τις πολιτικές, ενώ η συντηρητική παράταξη επιχειρεί να τις οικειοποιηθεί, επενδύοντας στη λήθη της δικής της πρόσφατης αναχρονιστικής παρέμβασης.

Με προσήλωση στους άξονες της προόδου, της εξέλιξης, της αλλαγής με κοινωνικό πρόσημο και των μεταρρυθμίσεων με ορατό αποτέλεσμα, καλούμαστε να βρούμε το χαμένο νήμα της επικοινωνίας με τους δημοκρατικούς πολίτες.

Και είναι σίγουρο ότι θα το βρούμε, αρκεί να το πιστέψουμε, να δουλέψουμε και να εμπνεύσουμε.

Με τη δύναμη της ευθύνης, της αλήθειας και της αλλαγής που χρειάζεται και πάλι ο τόπος, θα τα καταφέρουμε.

Μιχάλης Κατρίνης

Back To Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο