Skip to content

Θα δώσει η Κυβέρνηση παράταση στους δανειολήπτες για τη συλλογή στοιχείων από τις τράπεζες, όπως έκανε με τους υπόχρεους για το πόθεν έσχες; ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης απηύθυναν οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου και Μιχάλης Κατρίνης εκφράζοντας τις ανησυχίες τους πως ενώ δόθηκε τρίμηνη παράταση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021, στην αρχική προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, λόγω των έκτακτων συνθηκών, όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία και το δεύτερο κύμα lockdown, και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, το ίδιο δεν εφαρμόστηκε για τους δανειολήπτες και την συλλογή στοιχείων κι απαιτητών εγγράφων από τις τράπεζες, για τις εκκρεμείς δίκες του Ν3869/2010.

 

Συγκεκριμένα, οι Βουλευτές αναφέρουν: «Θεωρούμε πρώτιστης ανάγκης οι βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και τα σχετικά απαιτητά έγγραφα από εφορίες ή δήμους, να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών (web banking) συστημάτων των Τραπεζών και του TAXISNET, προς αποφυγή επισκέψεων και αυτοπρόσωπης εμφάνισης τους.

Στο προηγούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ψηφίσατε και αφορούσε στην επιτάχυνση των εκκρεμών δικών του Ν3869/2010, δεν προβλέψατε αντίστοιχα παράταση υποβολής εγγράφων εν μέσω πανδημίας, για τους υπαγόμενους αιτούντες του Ν3869/2010, παρόλο που σας το αιτηθήκαμε επιμόνως!!

 

Η εξασφάλιση των συγκεκριμένων εγγράφων, ιδίως όταν απαιτείται μετάβαση στην εφορία ή την Τράπεζα, εν μέσω του δεύτερου κύματος Κορωνοϊού, για εύρεση εγγράφων που δεν τηρούνται ηλεκτρονικά είναι δυσχερής έως και αδύνατη!».

 

Για αυτό οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό αν σκοπεύει να δώσει τρίμηνη παράταση και στους δανειολήπτες  για την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων, αναπροσαρμόζοντας τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την επίσπευση των δικασίμων, καθώς και αν προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών  προς αποφυγή επισκέψεων και αυτοπρόσωπης εμφάνισης των πολιτών εν μέσω του δεύτερου κύματος Κορωνοϊού;»

 

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:  

 

«Κύριε Υπουργέ,

 

Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» δόθηκε τρίμηνη παράταση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021,στην αρχική προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, λόγω των έκτακτων συνθηκών, όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία και το δεύτερο κύμα lockdown και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Προθεσμία που συνέπιπτε  με τη φερόμενη λήξη του απαγορευτικού (lockdown) στις 30-11-2020.

 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, πως όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει δυσκολίες με τις βεβαιώσεις από τις Τράπεζες και τις Εφορίες, λόγω των περιορισμών αυτοπρόσωπης εμφάνισης και απαγόρευσης των μετακινήσεων. Θεωρούμε πρώτιστης ανάγκης οι βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και τα σχετικά απαιτητά έγγραφα από εφορίες ή δήμους, να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών (web banking) συστημάτων των Τραπεζών και του TAXISNET, προς αποφυγή επισκέψεων και αυτοπρόσωπης εμφάνισης των πολιτών.

 

Στο προηγούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ψηφίσατε και αφορούσε στην επιτάχυνση των εκκρεμών δικών του Ν3869/2010, δεν προβλέψατε αντίστοιχα παράταση υποβολής εγγράφων εν μέσω πανδημίας, για τους υπαγόμενους αιτούντες του Ν3869/2010, παρόλο που σας το αιτηθήκαμε επιμόνως!!

 

Συγκεκριμένα, βάσει του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίσατε, εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών, καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

Με τις προτάσεις απαιτείται να κατατεθούν συγκεκριμένα έγγραφα: βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, εκκαθαριστικά σημειώματα τριών (3) ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, καθώς και όλο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων, ΕΝ.Φ.Ι.Α. των τελευταίων 5 ετών. Ενώ στο φάκελο της δικογραφίας περιλαμβάνονται και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά την κατάθεση της αίτησης ή ανακτήθηκαν από τους πιστωτές στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου.

Προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 215 ΚΠολΔ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού. Εντός 15 ημερών από την κατάθεση των προτάσεων είναι δυνατή η κατάθεση προσθήκης. Εντός 15 ημερών ορίζεται ειρηνοδίκης και εντός 30 ημερών από την παρέλευση των ως άνω ορίζεται δικάσιμος.  Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται.

Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα διαφορετικό, δυσχερές και στερούμενο οιασδήποτε ευελιξίας, πλαίσιο εκδίκασης των εν λόγω  υποθέσεων, που δεν υπακούει στους γενικούς κανόνες του ΚΠολΔ, γεγονός που επίσης οδηγεί στην ένταξη των οφειλετών σε μια ιδιαίτερη κατηγορία αιτούντων δικαστική προστασία με ό, τι συνέπειες επέρχονται από τη μη εφαρμογή συνθηκών που ισχύουν σχεδόν στο σύνολο των λοιπών δικών και διαδικασιών.

Η εξασφάλιση των συγκεκριμένων εγγράφων, ιδίως όταν απαιτείται μετάβαση στην εφορία ή την Τράπεζα, εν μέσω του δεύτερου κύματος Κορωνοϊού, για εύρεση εγγράφων που δεν τηρούνται ηλεκτρονικά είναι δυσχερής έως και αδύνατη!

Επειδή, η προσκόμιση των ως άνω εγγράφων πρέπει να είναι δυνητική και να προβλέπεται προσκόμιση φορολογικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και μπορούν να ανακτηθούν ευχερώς.

Επειδή, η στέρηση μιας τέτοιας δυνατότητας ματαιώνει την οιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης των οφειλών και αντιτίθεται στην ίδια τη φύση της διαδικασίας, της οποίας το ρυθμιστικό αποτέλεσμα επέρχεται μόνο όταν υφίσταται συμβατή σχέση μεταξύ δυνατότητας και ρύθμισης

Προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων,

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

 

  1. Σκοπεύετε να δώσετε τρίμηνη παράταση για την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων και στους διαδίκους του Ν 3869/2010, αναπροσαρμόζοντας τα σφικτά χρονικά περιθώρια του νέου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των εκκρεμών δικών του Ν3869/2010;
  2. Θα πιέσετε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα  από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εφορίες, ώστε τα αιτήματα για την έκδοση βεβαιώσεων και τα σχετικά έγγραφα  να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών (web banking) συστημάτων των Τραπεζών  και του TAXISNET, προς αποφυγή επισκέψεων και αυτοπρόσωπης εμφάνισης των πολιτών εν μέσω του δεύτερου κύματος Κορωνοϊού;»

 

Back To Top