Skip to content

Να παραταθούν οι προθεσμίες στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί στην Ηλεία-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορά στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, προς τους Υπουργούς  Υποδομών & Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σε σχέση με την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, σεισμούς, καθώς και πλημμύρες/κατολισθήσεις στην Ηλεία, αλλά και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα, από το έτος 2006 έως 2021.

 

Η αναφορά του Ηλείου βουλευτή στηρίχθηκε σε έγγραφο της Επιστημονικής – Επαγγελματικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), με το οποίο τονίζεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες των πληγεισών περιοχών έχουν απολέσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής των αναγκαίων πιστοποιητικών για την έκδοση αδειών και αντίστοιχων δόσεων για επισκευές ή ανακατασκευές, χωρίς να φέρουν οι ίδιοι την κύρια ευθύνη, ενώ στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πού έχασαν τις αντίστοιχες προθεσμίες, λόγω της αλλαγής των διοικήσεών τους.

 

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο, η απώλεια των προθεσμιών υποβολής στοιχείων από τους πολίτες οφείλεται κυρίως:

  • Στη μη λειτουργία για χρονικό διάστημα πέραν του έτους κρίσιμων υπηρεσιών όπως, Δασαρχεία, Πολεοδομίες, Κτηματολογικά & Συμβολαιογραφικά γραφεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χορηγήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Στη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση πορισμάτων των τριμελών επιτροπών από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), προκειμένου να προχωρήσουν οι αντίστοιχες διαδικασίες.
  • Και τέλος, στην ασφυκτική οικονομική δυσπραγία και τις δυσανάλογες υποχρεώσεις λειτουργικών απαιτήσεων πολλών περιφερειακών τεχνικών γραφείων Μηχανικών, που είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμό τους, αφήνοντας κυριολεκτικά τους πολίτες στην «τύχη» τους.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μιχάλης Κατρίνης ζητά από την πολιτική ηγεσία των δύο συναρμόδιων Υπουργείων την άμεση έκδοση συμπληρωματικών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες να παραταθούν έως 31-12-2023 οι Επισκευές Κτιρίων που ανήκουν σε πολίτες και αντιμετωπίζουν σωρεία διαδικαστικών προβλημάτων, σε σχέση με την συμπλήρωση απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και οι αιτήσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση Β΄ Δόσης στεγαστικής συνδρομής και Βεβαίωσης Περαίωσης εργασιών.

 

Επιπροσθέτως και υπό το πρίσμα της πανδημίας, ο βουλευτής Ηλείας αξιώνει από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς να προβούν στην ένταξη όλου του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού των υπαλλήλων των περιφερειακών ΤΑΣ/ΤΑΠ, στην ΔΑΕΦΚ-Δυτ. Ελλάδας, όπως προβλέπει το Οργανόγραμμα του ΥΠΟΜΕΔΙ, και όχι στην αποσπασματική προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων ή στην στελέχωση μέσω αποσπάσεων-κινητικότητας.

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς:

 

ΑΝΑΦΟΡΑ                                                                                                       

Προς τους Υπουργούς:

– Υποδομών & Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή

– Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα

Θέμα: «Παράταση προθεσμιών χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες-κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα στις περιοχές Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδος & Κεφαλονιάς από το έτος 2006 έως 2021»

 

Σας καταθέτω στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43 – 15.4.2022 έγγραφο της Επιστημονικής – Επαγγελματικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), με το οποίο επισημαίνεται η ανάγκη παράτασης των προθεσμιών χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, σεισμούς, καθώς και πλημμύρες/κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα στις περιοχές Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδος & Κεφαλονιάς από το έτος 2006 έως 2021.

 

Όπως τονίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, οι ανωτέρω πολίτες έχουν απολέσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες για υποβολή των αναγκαίων πιστοποιητικών για την έκδοση αδειών και αντίστοιχων δόσεων για επισκευές ή ανακατασκευές, χωρίς να φέρουν οι ίδιοι την κύρια ευθύνη, ενώ στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πού έχασαν τις αντίστοιχες προθεσμίες, λόγω της αλλαγής των διοικήσεών τους.

 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. επισημαίνει, παράλληλα, πως σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας η απώλεια των προθεσμιών υποβολής στοιχείων από τους πολίτες οφείλεται κυρίως:

  • Στη μη λειτουργία για χρονικό διάστημα πέραν του έτους κρίσιμων υπηρεσιών όπως, Δασαρχεία, Πολεοδομίες, Κτηματολογικά & Συμβολαιογραφικά γραφεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χορηγήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Στη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση πορισμάτων των τριμελών επιτροπών από την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), προκειμένου να προχωρήσουν οι αντίστοιχες διαδικασίες.
  • Και στην ασφυκτική οικονομική δυσπραγία και τις δυσανάλογες υποχρεώσεις λειτουργικών απαιτήσεων πολλών περιφερειακών τεχνικών γραφείων Μηχανικών, που είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμό τους, αφήνοντας κυριολεκτικά τους πολίτες στην «τύχη» τους.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση ζητά από την πολιτική ηγεσία των δύο συναρμόδιων Υπουργείων την άμεση έκδοση συμπληρωματικών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες να παρατείνονται έως 31-12-2023 οι Επισκευές Κτιρίων που ανήκουν σε πολίτες και αντιμετωπίζουν σωρεία διαδικαστικών  προβλημάτων, σε σχέση με την συμπλήρωση απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση Β΄ Δόσης στεγαστικής συνδρομής και Βεβαίωσης Περαίωσης εργασιών.

 

 

Επιπροσθέτως και υπό το πρίσμα της πανδημίας, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ζητά από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς να προβούν στην ένταξη όλου του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού των υπαλλήλων των περιφερειακών ΤΑΣ/ΤΑΠ, στην ΔΑΕΦΚ-Δυτ. Ελλάδας, όπως προβλέπει το Οργανόγραμμα του ΥΠΟΜΕΔΙ, και όχι στην αποσπασματική προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων ή στην στελέχωση μέσω αποσπάσεων-κινητικότητας.

 

Δεδομένου ότι τα ζητήματα που τίθενται στο συνημμένο έγγραφο αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών τόσο της Ηλείας, όσο και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι κατά την τελευταία δεκαπενταετία επλήγησαν πολλαπλά από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες, και εξακολουθούν να χρήζουν κρατικής μέριμνας και αρωγής, παρακαλείσθε κ.κ. Υπουργοί, να με ενημερώσετε για τις σχετικές σας ενέργειες, καθώς και σε ποιο βαθμό σκοπεύετε να υιοθετήσετε τις προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

 

 

          Ο αναφέρων βουλευτής

               Μιχάλης Κατρίνης

Back To Top