Skip to content

Ομιλία στο ψηφιακό συνέδριο με τίτλο “ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ”

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε έναν άκρως σημαντικό διάλογο που αφορά στην επόμενη μέρα της πολύπλευρης κρίσης που δημιούργησε -παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ- ο Covid19.

Δυστυχώς, οι πληγές της πανδημίας έχουν ζοφερό οικονομικό και ψυχολογικό αποτύπωμα, γι’ αυτό η δράση μας τόσο εθνικά, όσο και τοπικά, χρειάζεται να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τρεις άξονες δράσης:

  1. Την οικονομική στήριξη για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν, με ταυτόχρονο σχέδιο ανάκαμψης των επενδύσεων και βιωσιμότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων
  2. Τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και το ανάχωμα στην ανεργία, λόγω μεγάλου αριθμού πτωχεύσεων
  3. την υγειονομική και ψυχολογική στήριξη των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων κατηγοριών

Ο ρόλος και η συμμετοχή των Δήμων, βέβαια, είναι και θα πρέπει να είναι καταλυτικός στην μετριασμό των επιπτώσεων, τη χάραξη στρατηγικής και την προσπάθεια ανάκαμψης, αφού ξέρουν πολύ καλά τις κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των περιοχών τους και συνεπώς μπορούν να είναι όχι μόνο αρωγοί, αλλά και πρωτοστάτες στην προσπάθεια ανακούφισης και ανασυγκρότησης.

Γιατί γνωρίζουν καλά

  • πως να δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και που να συγκεντρώσουν χωροταξικά οικονομικές δραστηριότητες
  • πως να προωθήσουν επενδύσεις βάσει των ιδιαιτεροτήτων και των χωρικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας τους και συνεπώς
  • πως να συμβάλουν στην πραγματική ανάπτυξη αλλά, κυρίως, στη διάχυση της ανάπτυξης.

Μπορούν να κινητοποιήσουν και να δώσουν αυθεντικά κίνητρα στους κατοίκους να συμμετάσχουν στον εκάστοτε προγραμματισμό, κάτι που χρειαζόμαστε στο μέγιστο βαθμό σήμερα. Άρα, πρέπει αλλά μπορούν και να αποτελέσουν τον κυρίαρχο πόλο διαχείρισης της κρίσης το επόμενο διάστημα και η κυβέρνηση θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της αυτό.

Και ακριβώς εδώ,  ΠΡΟΣΟΧΗ. Κρύβεται μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας, ευκαιρία που όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι δ ε ν επιτρέπεται να χάσουμε για ακόμα μια φορά: η ευκαιρία να κάνουμε restart με ένα πιο σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, πιο καινοτόμο, πιο παραγωγικό και εν τέλει πιο ανταγωνιστικό!

 

Τρία βασικά ερωτήματα ανακύπτουν

 

Α.  ΠΟΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ;

 

Η ΕΕ αποδέσμευσε κονδύλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής.

Μην ξεχνάμε το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027, άκρως σημαντικό για αγροτικές περιοχές και για ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Το δε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, πρέπει να εξειδικεύσουν περαιτέρω τη διάθεση και χάραξη τους πάνω στις τοπικές ανάγκες, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ σε όλη την επικράτεια.

Και το αναφέρω αυτό, γιατί δεν έχει γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, όπως δεν έγινε με τους φορείς της επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Και αυτό πιστεύω ότι αποτελεί δομική αστοχία του όλου εγχειρήματος για το Ταμείο Ανάκαμψης

Και θα ήταν εγκληματικό να μην κινηθούμε έγκαιρα, στοχεύοντας στο 100%, καθώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε 1 ευρώ.

Τι θέλουμε λοιπόν; Πλήρη συμμετοχή των Δήμων σε όλα τα στάδια αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων. Τι χρειάζεται επίσης; Η νομική και διοικητική κατοχύρωση που θα τους το επιτρέπει, χωρίς όμως τα γραφειοκρατικά προσκόμματα, καθώς οι έκτακτες καταστάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε κυρίες και κύριοι, ότι απαιτούν έκτακτα μέτρα.

 

Β. ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΟΤΑ ΝΑ ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΟΥΝ KNOWHOW ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΡΩΓΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;

 

Με άμεσες, ανοικτές και διοικητικά απλουστευμένες διαδικασίες, οι ΟΤΑ να βοηθούν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις να μετριάσουν τις ζημιές. Με τη διενέργεια φόρουμ, διαγωνισμών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να επιχορηγήσουν νέες ιδέες που θα βρουν το δρόμο τους για υλοποίηση. Έτσι, όχι μόνο θα στηριχθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργηθούν καινούργιες.

Οι ΟΤΑ θα πρέπει να συστήσουν ένα πλήρες δίκτυο αρωγής, να δείξουν ότι είναι κοντά σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα υποβάλει αίτημα, ότι θα παρέχουν υποστήριξη και τεχνογνωσία, για νέες αναπτυξιακές προτάσεις και άρση των ανισοτήτων που θα διευρυνθούν λόγω της κρίσης.

Και μιας και ανέφερα τις ανισότητες, μείζονος βαρύτητας είναι και η ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής, ψυχολογικής υποστήριξης και προστασίας ευάλωτων κατηγοριών, που σημαίνει ότι το κράτος και οι ΟΤΑ, χρειάζεται να ενισχύσουν γενναία τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους σε αυτό τον τομέα.

Επίσης, η ενίσχυση των κέντρων υγείας και η διεύρυνση παροχής υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

Και σε αυτό, το Κίνημα Αλλαγής έχει πρώτο μιλήσει για τον ρυθμιστικό ρόλο των ΟΤΑ στην πολιτική πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

 

Γ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ;

 

Πράσινη μετάβαση, ψηφιακός εκσυγχρονισμός και τεχνητή νοημοσύνη, βιολογική γεωργία,  ανθεκτικός τουρισμός όλο το χρόνο, σύγχρονες μορφές πολιτισμού σε συνδυασμό με το παγκόσμιο πολιτισμικό απόθεμα της χώρας, υψηλές ταχύτητες με προσιτό κόστος στις τηλεπικοινωνίες, κοινωνική οικονομία, πάρκα άθλησης και ψυχαγωγίας, clusters εμπορίου, έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Είναι τομείς, που όχι μόνο θα βοηθήσουν αναπτυξιακά, αλλά θα αποτελέσουν αιχμή δόρατος για ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό branding το οποίο και θα τις αναδείξει, φέρνοντας ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων και θα τις κάνει πιο ελκυστικές τουριστικά.

Είναι τομείς οικονομικής δραστηριότητας που έχουν παρόν και μέλλον. Μέσω αυτού, θα τονωθεί επιπροσθέτως το εμπόριο και ο εξαγωγικός χαρακτήρας  τοπικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, θα υπάρξει άνθηση οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξη.

Οι ΟΤΑ μάλιστα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΣΔΙΤ για να το πετύχουν, ο ιδιωτικός τομέας πάντα ενδιαφέρεται να συνδράμει σε φρέσκιες, καινοτόμες ιδέες.

Κύριες και κύριοι,

Συνεργασία, έγκαιρος σχεδιασμός, απορρόφηση κονδυλίων, απλουστευμένες διαδικασίες και κατοχυρωμένη συμμετοχή των ΟΤΑ σε όλα τα στάδια υλοποίησης των σχεδίων δράσης, είναι μερικές από τις λέξεις κλειδιά για την επόμενη ημέρα της χώρας

Σημαντική, όμως, είναι και η στήριξη από την πολιτεία με θεσμικά εργαλεία, βαθμούς ελευθερίας και διαβούλευση με βάση τις τοπικές προτεραιότητες και ανάγκες και όχι το αντίστροφο.

Θέλω να πιστεύω, κλείνοντας την παρέμβασή μου, ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη θα είναι ένας στόχος που θα αφορά όλους τους πολίτες μετά από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, η οποία διευρύνει τις ανισότητες και προκαλεί ανησυχία. Και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό.

Back To Top