Skip to content

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : ΔΥΤΙΚΑ e-πιχειρείν 2022 «Από τη Σταθερότητα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Κυρίες και Κύριοι,

 

H ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης μέρας.

Απαιτεί σχέδιο, ολοκληρωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας.

Προϋποθέτουν αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων, παραγωγικά και αποτελεσματικά.

Αισθάνομαι την ανάγκη να να συγχαρώ τους διοργανωτές  του συνεδρίου που η θεματολογία του αναδεικνύει τους στόχους, όχι μόνο για την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, αλλά και για την επίλυση προβλημάτων και παθογενειών που όλοι μας βιώνουμε και γνωρίζουμε.

Και είναι ακόμα πιο σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το συνέδριο ανοίγει ένα νέο κύκλο διαλόγου, μέσα από τον οποίο μπορούν να διαμορφωθούν οι συνθήκες για τη συνεργασία όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων  της περιοχής μας.

Η περιφερειακή ανάπτυξη, είναι ένας σημαντικός πυλώνας πολιτικής που αξιοποιεί τοπικά πλεονεκτήματα, αμβλύνει τις ανισορροπίες και εμπλουτιζει τομείς όπως η ανάπτυξη τοπικών χωρικών πόλων, η προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στην τεχνολογική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και τουριστική ανάπτυξη.

Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. επικεντρώνεται σε πέντε τομείς δράσης:

 • Την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τη δυνατότητα πρόσβασης όλων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.
 • Τη στήριξη και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας με επενδύσεις και θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την έρευνα.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών και τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις καινοτόμες υποδομές μεταφορών.

Οι συγκεκριμένοι άξονες στοχεύουν στο να μειώσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές, που υπάρχουν ανάμεσα στις περιοχές της ΕΕ.

Ειδικά για τη χώρα μας, αυτό είναι ακόμα πιο κρίσιμο, δεδομένου ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αποτέλεσμα αυτής της ιδιομορφίας, είναι η χώρα να χαρακτηρίζεται από έντονες ανισότητες στην κατανομή των υποδομών, των υπηρεσιών και των ευκαιριών ανάπτυξης, αλλά και από χαμηλό ή μέτριο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιφέρειά μας, η Δυτική Ελλάδα, που με 655.000 περίπου μόνιμο πληθυσμό, δηλαδή, 4η μεταξύ των περιφερειών, (σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2019), αλλά κατατάσσεται μόλις 11η στο κατά κεφαλή ΑΕΠ.

Άρα, το γεγονός ότι αποτελεί μια από τις φτωχότερες περιφέρειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η υστέρηση που καταγράφει σε όρους ανταγωνιστικότητας, επιβάλλει την εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων, ως μοχλούς ανάκαμψης και σύγκλισης με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή οικονομική, κοινωνική συνοχή και ολοκλήρωση.

Με  συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, όπως:

 • την αύξηση του συνολικού οικονομικού μεγέθους,
 • τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, με την μείωση των παραγωγικών και εισοδηματικών ανισοτήτων
 • τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και
 • τον κατά το δυνατό περιορισμό των δημογραφικών προβλημάτων.

Σε αυτή την προσπάθεια, πέρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιχειρηματικότητα.

Και αυτό γιατί η ευημερία και η ανάπτυξη απαντώνται εκεί όπου η επιχειρηματικότητα τέμνεται με την επιστημονική γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Μιλώντας για την καινοτομία, είναι δεδομένο ότι αποτελεί ίσως τον ακρογωνιαίο λίθο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αποτελώντας τον καταλύτη για να μοχλευτούν επενδύσεις, ιδιωτικές και δημόσιες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζει αρκετά σημαντικές δυνατότητες σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρά την όποια αβεβαιότητα που επικράτησε προσωρινά λόγω της πανδημίας.

Οι δυναμικές προοπτικές της αγγίζουν και την πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή ενσωμάτωση και την εξωστρέφεια, με σημείο αναφοράς το πλούσιο τουριστικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, αλλά και μέσω της δυναμικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα.

Πάρα πολλά είναι τα δυνητικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας μας :

 • Η Αρχαία Ολυμπία, εμβληματικό μνημείο παγκόσμιας ακτινοβολίας
 • Η σημαντική δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δεδομένης της σχετικά περιορισμένης έως σήμερα ανάπτυξής της
 • Η ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων, παρά την ακατανόητη εξαφάνιση της Ηλείας από τον ακαδημαϊκό χάρτη.
 • Η προοπτική βελτίωσης των μεταφορικών υποδομών, που σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση, έχει ήδη καταστήσει την Δυτική Ελλάδα πύλη προς την Αδριατική και την Ευρώπη, με πιθανό ενδεχόμενο να αποτελέσει σύντομα κόμβο μεταξύ των διεθνών ενεργειακών δικτύων
 • Υποδομές υγείας με δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού, ακόμα και των Ιονίων νήσων.
 • Ο πολυδιάστατος πρωτογενής τομέας με δυναμικές καλλιέργειες και αυξημένη εξωστρέφεια
 • Η σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα κυρίως στη ΒΙΠΕ Πάτρας, αλλά και εδώ στο Αγρίνιο

Οι δε ευκαιρίες που παρουσιάζονται, είναι επίσης σημαντικές, όπως :

 • Η διαφαινόμενη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων
 • Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2021-2027)
 • Η διεξαγωγή διεθνούς εμβέλειας αθλητικών εκδηλώσεων,
 • Περαιτέρω επένδυση στο brandname της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και στα άλλα σημεία πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Δυτικής Ελλάδος
 • Συστηματική ανάδειξη της ομορφιάς της εκτεταμένης ακτογραμμής και της ποικιλόμορφης ορεινής και ημιορεινής ενδοχώρας της Περιφέρειας, ως αναδυόμενου τουριστικού προορισμού 12 μήνες το χρόνο.
 • Επενδύσεις στη ΒΙΠΕ Πάτρας και δημιουργία ΒΙΠΕ σε Αγρίνιο και Ηλεία.

Φυσικά, δεν λείπουν και τα προβλήματα :

 • Απαρχαιωμένα αρδευτικά δίκτυα, εκτεταμένες ανάγκες σε αντιπλημμυρικά.
 • Αδυναμίες στην διαχείριση αποβλήτων.
 • Ελλιπείς υποδομές-προβληματικό επαρχιακό οδικό δίκτυο
 • Ανεπαρκή ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακή υστέρηση ακόμα και σε αστικές περιοχές σε σχέση με ευρωπαϊκά standards
 • Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε παιδεία, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες
 • Χαμηλή προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα
 • Εποχικός τουρισμός με μικρό μερίδιο στο συνολικό εθνικό τουριστικό προϊόν.

Το πιο σημαντικό είναι όσα έργα τελικά υλοποιηθούν είτε εθνικής εμβέλειας, είτε περιφερειακής διάστασης, αλλά και όσες προτάσεις και «έξυπνες» ιδέες διατυπωθούν σήμερα για βέλτιστες πρακτικές και τελικά αξιοποιηθούν από επιχειρηματικούς φορείς, θα πρέπει να στοχεύουν:

 • στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας
 • στη διευκόλυνση της απρόσκοπτης κινητικότητας του πληθυσμού
 • στην ενίσχυση των παραγωγικών τομέων και κλάδων της Περιφέρειας
 • στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου
 • στην ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, στην κοινωνική μέριμνα και στην αντιμετώπιση της φτώχειας.

Ειδικά το τελευταίο, αποτελεί για εμάς, στο ΠΑΣΟΚ, τον ακρογωνιαίο λίθο της  πολιτικής μας, από την ίδρυσή μας μέχρι και σήμερα.

Φίλες και Φίλοι,

Οι εποχές που ζούμε είναι απρόβλεπτες και δύσκολες.

Οικονομική κρίση, πανδημία, πόλεμος στην Ευρώπη, ενεργειακή κρίση. Την τελευταία 10ετία η Ελλάδα δοκιμάζεται.

Οι κρίσεις οι ίδιες τείνουν να γίνουν κανονικότητα και όχι το αντίθετο. Πρέπει να φτιάξουμε μια χώρα ανθεκτική και προετοιμασμένη που  να μπορεί να απαντά στις προκλήσεις της εποχής μας.

Μια κοινωνία με ισχυρούς και συνεκτικούς θεσμούς και υψηλό διανοητικό κεφάλαιο.

Αυτά όμως απαιτούν και μια οικονομία συμπεριληπτική, ισότιμη στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για τους πολίτες, με προστασία των αδυνάτων, που προκύπτει μέσα από  ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Μια οικονομία που θα στηρίζεται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, παραγωγικό και όχι μεταπρατικό.

Μια οικονομία ισχυρή, ανταγωνιστική με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μια οικονομία που δεν θα θέτει στο περιθώριο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα αποτελεί ένα πεδίο ευκαιριών για όλους.

Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο.

Είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα που έχει ως αιχμή του δόρατος την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει προϊόν διαβούλευσης με όλες τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, με τον κόσμο της εργασίας αλλά και τον κόσμο της νέας, υγιούς και δυναμικής επιχειρηματικότητας.

Εμείς πιστεύουμε στην ιδέα της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η δική μας πρόταση είναι η απάντηση στην κατ΄ευφημισμόν περιφερειακή πολιτική των τελευταίων χρόνων από τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα, μια πολιτική που είχε αποσπασματικό χαρακτήρα.

Είναι καιρός να βγει μπροστά η δημιουργική Ελλάδα.

Η Ελλάδα της νέας, ισόρροπης, περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα που θα αγκαλιάσει όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Θα τους δώσει αναπτυξιακό προσανατολισμό, ευκαιρίες, ελπίδα, προοπτική.

Αυτή είναι η δέσμευση της επόμενης μέρας, αυτό πρέπει να είναι το σχέδιο για το μέλλον.

Εύχομαι η προσπάθεια σας να έχει συνέχεια, να βρει μιμητές.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας!

 

Back To Top