Skip to content

Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι μετά την ταφόπλακα της Κυβέρνησης στην ιστορική ΛΑΡΚΟ – ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ερώτηση μαζί με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσαν βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και ο Μιχάλης Κατρίνης, σχετικά με την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που η ιστορική εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Η ερώτηση που απευθύνεται προς τους υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων αναφέρει:

Με το άρθρο 21 Ν. 4664/2020, η εταιρία ΛΑΡΚΟ, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Οι αιτιάσεις μας, ότι η διαδικασία θα οδηγήσει σε απαξίωση και κλείσιμο της εταιρίας, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, δυστυχώς επαληθεύονται καθημερινά. Ούτε τα προσχήματα δεν τηρούνται για εκκαθάριση εν  λειτουργία.

Χωρίς Δώρο Πάσχα, χωρίς εξόφληση Μαρτίου και χωρίς αποζημιώσεις οι συνταξιούχοι της. 1200 εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έκαναν μαύρο Πάσχα.

Η εκκαθάριση υιοθετεί δικές της ερμηνείες περί μισθολογικού κόστους και οδηγεί τους εργαζομένους σε δυσχερή θέση.

Δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων  από τον εκκαθαριστή,  η εταιρεία δεν παράγει σιδηρονικέλιο, άρα δεν έχει έσοδα και εκ των πραγμάτων θα απαιτήσει πρόσθετους πόρους για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Παράλληλα, την ώρα που οι εργαζόμενοι στη χώρα πλήττονται και η κυβέρνηση υποτίθεται ότι προσπαθεί να στηρίξει θέσεις εργασίας και εισοδήματα, στην ΛΑΡΚΟ μειώνονται οι μισθοί μεσοσταθμικά κατά 30,00% και η μισθολογική δαπάνη έχει μειωθεί περίπου στα 30 εκ ευρώ περίπου.

Και αυτά, ενώ το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται αύξηση της τιμής και της ζήτησης του Νικελίου λόγω της χρήσης του σε συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές  Κυβερνήσεις, για την μετά κορωνοϊού εποχή,  επιλέγουν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις, σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής αξιοποιώντας το  πλαίσιο υποστήριξης, που υιοθέτησε στις 19-3-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την διάσωσή τους.

Η ελληνική Κυβέρνηση για την ΛΑΡΚΟ, εμμένει στην έωλη επιλογή της, ακολουθώντας λάθη και παραλείψεις του δικού της κακού παρελθόντος, αδιαφορώντας για

 • Την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας.
 • Την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
 • Την σημαντικότητα της εταιρείας για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που δραστηριοποιείται.

Τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ, μπροστά στα νέα δεδομένα, κρίνουν ότι οι επιλογές της Κυβέρνησης, οδηγούν μια από τα μεγαλύτερες ιστορικές βιομηχανίες της χώρας   σε «αχαρτογράφητα νερά», έχουν εξαγγείλει και πραγματοποίησαν    κλιμακούμενες κινητοποιήσεις, στις 1-5-2020 και 2-5-2020 και συνεχίζουν για 15-5-2020, 21-5-2020 και 29-5-2020.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται  οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Πώς κινείται η επιμέρους σταδιακή διαδικασία της εκκαθάρισής της ΛΑΡΚΟ, σε σχέση με τα οριζόμενα στον νόμο;
 2. Ο εκκαθαριστής, έχει προβεί εντός 15 ημερών από την δημοσίευσης της απόφασης διορισμού του α) σε καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και β) στην εκπόνηση σχεδίου δράσης που  πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο ειδικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 6 εδ. α και β;
 3. Ποιος ο ρόλος της Κυβέρνησης κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης; Υφίσταται κυβερνητικός οδικός χάρτης της όλης διαδικασίας εκκαθάρισης, πέραν των προβλέψεων του νόμου ή η εκκαθάριση κινείται αυτοβούλως;
 4. Υιοθετεί η Κυβέρνηση τις έως σήμερα πρακτικές της εκκαθάρισης και την μη εξόφληση του μισθού μηνός Μαρτίου και μη καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους, ως και την μη καταβολή των αποζημιώσεων στους αποχωρήσαντες εργαζομένους λόγω συνταξιοδότησης;
 5. Υιοθετεί η Κυβέρνηση την πολιτική ανυπαρξίας πρώτων υλών για παραγωγή στο εργοστάσιο της Λάρυμνας, που συνεπάγεται το οριστικό τερματισμό της λειτουργίας του, ενώ στο μεταλλείο της Καστοριάς, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου των εργαζομένων, υπάρχει πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους πλούσιο μετάλλευμα, έτοιμο για μεταφορά και επεξεργασία; Ποιές είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης  επ΄αυτών;
 6. Υφίσταται ενεργός η εργολαβία αποκάλυψης μεταλλεύματος στην Εύβοια; Ποιός ο σχεδιασμός της περαιτέρω εκμετάλλευσης του μεταλλεύματος και βάσει ποίου  χρονοδιαγράμματος;
 7. Εξετάζει η Κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής, με πέντε παρεμβάσεις (απευθείας κρατική εγγύηση με φορολογικές ελαφρύνσεις, απευθείας χορήγηση δανείων με προνομιακούς όρους, εγγύηση για τραπεζικό δανεισμό κλπ), που υιοθετήθηκαν στις 19-3-2020, ένεκα της υφέρπουσας πανδημίας και των εξ αυτής προβλημάτων και καινοφανών δεδομένων, το οποίο παρέχει νέες δυνατότητες για την προστασία, διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής, να προβεί σε αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την ΕΕ, σε σχέση με την στρατηγικού χαρακτήρα εταιρία ΛΑΡΚΟ;
 8. Εξετάζει η Κυβέρνηση, ενόψει των συγκεκριμένων συνθηκών, μετά και την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (2ο τμήμα), δημοσιευθείσα στο Λουξεμβούργο στις 26-3-2020 (υπόθεση C-244/18 P),  το ζήτημα ανάκλησης απόφασης εκκαθάρισης  και αξιοποίησης της ΛΑΡΚΟ, με υλοποίηση άλλου επιχειρησιακού σχεδίου;

Και παρακαλείσθε, προς ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να κατατεθούν:

 1. Ο εκπονηθείς οδικός χάρτης της εκκαθάρισης
 2. Τα έγγραφα της καταγραφής ενεργητικού – παθητικού και σχεδίου δράσης, που αφορούν α) σε καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και β) στην εκπόνηση σχεδίου δράσης που πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο ειδικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 6 εδ. α και β από τον εκκαθαριστή.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Μουλκιώτης

Γιώργος Αρβανιτίδης

Κώστας Σκανδαλίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

Eleni Padazopoulou

Back To Top