Skip to content

Άρση του καμποτάζ

Η πρωτοφανής δημοσιονομική εκτροπή και τα επίσης πρωτοφανή οικονομικά μέτρα που αναγκάστηκε να λάβει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει η χώρα τη δραματική χρεοκοπία, εμπεριέχουν τον κίνδυνο της ύφεσης. Μόνη απάντηση σε αυτό το ενδεχόμενο, εκτός της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, είναι η ανάπτυξη και η «βαριά μας βιομηχανία», ο τουρισμός.

Ο Νομός μας, περιλαμβάνει στη χωρική του επικράτεια πολλά στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλοι ανάπτυξης. Εκτεταμένες παραλίες, τοπία φυσικού κάλλους, παγκόσμιας ακτινοβολίας και μοναδικού συμβολισμού αρχαιολογικοί χώροι, ενδοχώρα με υποστηρικτικές παραγωγικές υποδομές είναι οι κύριες παράμετροι που μπορούν συνδυαζόμενες να δημιουργήσουν πεδία οικονομικής μεγέθυνσης.

Επιπλέον, η Ηλεία αποτελεί μια από τις δυτικές πύλες της χώρας και τα νέα οδικά δίκτυα αναμένεται να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις αποστάσεις, πολύτιμα εργαλεία που μπορούν να προσδώσουν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον σχεδιασμό της ανάπτυξης.

Σχεδιασμός, όμως, ο οποίος οφείλει να είναι πολύπλευρος και ολοκληρωμένος και να συνδυάζεται με μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις τοπικές ιδιαιτερότητες, την εθνική τουριστική πολιτική και τις κατευθύνσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ανταποκρίνεται και το προωθούμενο νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση για την άρση του καμποτάζ, σύμφωνα με το οποίο οι ξένες εταιρείες, που έχουν πλοία με τρίτες σημαίες, θα μπορούν να φέρουν τα κρουαζιερόπλοιά τους στο Αιγαίο και να αποβιβάζουν επισκέπτες.

Στόχος μας πρέπει να είναι η προσέλκυση τουριστών υψηλής οικονομικής επιφάνειας αλλά και ευρύτερου εσωτερικού τουρισμού, για 12 μήνες το χρόνο.

Η άρση του καμποτάζ ενισχύει αυτήν την προσπάθεια, μιας και με τη νέα ρύθμιση οι τουρίστες, οι οποίοι θα έρχονται στο λιμάνι του Κατακόλου θα μπορούν να περιηγηθούν ή ακόμη και να ταξιδέψουν στην ενδοχώρα, ενισχύοντας ολόκληρη την οικονομία του Νομού και όχι μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Τα στοιχεία άλλωστε είναι ενδεικτικά, καθώς μετά τις αντιδράσεις μερίδας ναυτεργατών για το προτεινόμενο νομοσχέδιο και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Πειραιά η αύξηση κρουαζιερόπλοιων και τουριστών στο Νομό μας ήταν σαφής και ραγδαία.

Βεβαίως, η Ηλεία έχει ένα πλουσιότατο απόθεμα που μπορεί να αξιοποιήσει ώστε να επιτύχει ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια του νομού. Βασικές επιπλέον προϋποθέσεις είναι όμως η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Γιατί η ποιότητα είναι το κύριο ανταγωνιστικό όπλο, ώστε να αποφύγουμε την παγίδα της υποβάθμισης. Το δε περιβάλλον, παρά τις καταστροφές, αποτελεί το συντριπτικό πλεονέκτημα και πρέπει να το προστατεύσουμε σε κάθε περίπτωση.

Η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι για το Νομό μας μια λύση ανάγκης, αλλά μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να οδηγήσει, σε συνδυασμό με άλλες μορφές οικονομίας όπως η πράσινη ενέργεια σε πραγματική ανάκαμψη.

Οι δυνατότητες υπάρχουν, και οι ενέργειες της κυβέρνησης δείχνουν ότι υπάρχει και βούληση. Χρειάζεται όμως σκληρή δουλεία, μεγάλη προσπάθεια  και στοχευμένες και ρεαλιστικές επιλογές.

Back To Top