Skip to content

Διαφάνεια, Λογοδοσία, Ευθύνη, Βασικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής με το Πρόγραμμα Διαυγεια

(απόσπασμα από ομιλία Μιχάλη Κατρίνη στη Βουλή, κατά την οποία ήταν εισηγητής της πλειοψηφίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο) Στον πυρήνα των διαρθρωτικών αλλαγών που προωθεί η Κυβέρνηση βρίσκεται η κατοχύρωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.Με το φερόμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο εισάγεται και ρυθμίζεται ως υποχρεωτική μορφή δημοσιότητας νόμων και πράξεων διοικητικών οργάνων, η ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Η εν λόγω αυτή ανάρτηση συμπληρώνει τυχόν ήδη προβλεπόμενες μορφές δημοσιότητας, οι οποίες διατηρούν τον συστατικό τους χαρακτήρα και τη δικονομική τους σημασία.

Με το παρόν νομοσχέδιο- κάτι που είναι καινοτόμο και πρωτοφανές τόσο στο δικαιικό μας σύστημα όσο και στην  Ευρώπη- η Κυβέρνηση κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στην πάταξη της διαφθοράς καθώς και στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης των δημοσίων λειτουργών.

Πρώτον διότι κάθε πολίτης και κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί πλέον  να πληροφορείται και κατ’ επέκτασιν να ελέγχει τις αποφάσεις όλων των  δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών.

Και δεύτερον γιατί οι ίδιοι οι φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας θα καθίστανται πιο υπεύθυνοι, καθώς κάθε ένας που παίρνει αποφάσεις, που ιεραρχεί προτεραιότητες οφείλει να είναι σε θέση να υποστηρίξει δημόσια τις επιλογές του. Αυτό και μόνο θα οδηγήσει στον εξορθολογισμό των αποφάσεων αυτών.

Ταυτόχρονα, η διαδικασία αυτή θα συμβάλει αποφασιστικά στο δραστικό περιορισμό των φαινομένων σπατάλης και κακοδιαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Γιατί αν κάτι χαρακτήρισε τα σκάνδαλα που ταλανίζουν τη χώρα τα τελευταία χρόνια ήταν η βεβαιότητα των εμπλεκομένων ότι κανείς δε θα το μάθαινε ποτέ, καθώς δεν υπήρχε διαφάνεια, δεν υπήρχε λογοδοσία και έλεγχος και οι φορείς άσκησης της εξουσίας ένοιωθαν ανεξέλεγκτοι.

Γι’ αυτό και η χώρα μας κατατάσσεται, από τους διεθνείς οργανισμούς, στις ίδιες θέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας στα θέματα διαφθοράς και έλλειψης διαφάνειας.

Όπως επίσης γι’ αυτούς τους λόγους η Ελλάδα κατρακύλησε από την 57η στην 71η θέση και κατατάσσεται, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ως η πιο διεφθαρμένη χώρα τις ΕΕ και με βαθμολογία 3,8 στην κλίμακα 1έως 10.

Κοινή συνισταμένη όλων αυτών είναι η κοινή αίσθηση ότι κανείς δεν θα τιμωρηθεί, καθώς κανείς δεν λογοδοτεί και δρα ανεξέλεγκτος.  Και δυστυχώς αυτή η εντύπωση έχει περάσει και στους πολίτες με τα καθημερινά πλέον φαινόμενα απαξίωσης της πολιτικής και των πολιτικών.

Από εδώ και στο εξής, όμως, άσκηση δημόσιας εξουσίας σημαίνει διαφάνεια και κατά συνέπεια καθημερινή λογοδοσία.

Όπως απεδείχθη και από τα προηγούμενα νομοσχέδια, που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιλογή όλων των δημόσιων λειτουργών μέσω ΑΣΕΠ, την διαφανή και αξιοκρατική επιλογή διευθυντών και δημόσιων λειτουργών στη Διοίκηση, τον εξορθολογισμό του συστήματος απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, το σχέδιο Καλλικράτης αλλά και η επιλογή του Πρωθυπουργού για ανοικτά Υπουργικά Συμβούλια, η  αξιοκρατία, η λογοδοσία, οι «ανοιχτές» διαδικασίες, το δικαίωμα στην πρόσβαση και στην ενημέρωση για κάθε τι που αφορά δημόσιους πόρους, αποφάσεις και πράξεις της Διοίκησης γίνεται πλέον πυλώνας της πολιτικής μας.

Η Κυβέρνηση δεν νομοθετεί ένα ευχολόγιο διαφάνειας ούτε προσθέτει μία ακόμα τυπική υποχρέωση.

Έρχεται ακριβώς να δώσει ένα τέλος στην νοσηρότητα του σημερινού κλίματος, στην απαξίωση αυτή της πολιτικής.

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα: Πατρίς

Back To Top