Skip to content

Εκσυγχρονισμό του συστήματος ΕΛΓΑ προωθεί με νομοσχέδιο η Κυβέρνηση

Με το νομοσχέδιο, που συζητήθηκε αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή προωθείται νέο σύστημα προστασίας και ασφάλισης της Αγροτικής δραστηριότητας, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην σημερινή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συγκυρία για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής.

Η ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης των  κινδύνων και κρίσεων  που είναι σύμφυτοι με τον Αγροτικό τομέα- σχολιάζει ο κ. Κατρίνης-, ιδιαίτερα με τη συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, ως αποτέλεσμα ραγδαίων περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν στον πλανήτη μας σε συνδυασμό και με τις φυτοπαθολογικές προσβολές και τις ζωονόσεις, οι οποίες αποτελούν βασικές αιτίες για την εμφάνιση κινδύνων και κρίσεων στον αγροτικό και κατ΄ επέκταση και στον διατροφικό τομέα.

Γι’ αυτό είναι μείζονος σημασία η δημιουργία ενός ασφαλιστικού Οργανισμού, που να υπηρετεί την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προκειμένου να εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η σταθερότητα στον προγραμματισμό της Αγροτικής εκμετάλλευσης και η οικονομική επιβίωσή της σε περίπτωση καταστροφής της Αγροτικής καλλιέργειας η του ζωικού κεφαλαίου. 

Οι αλλαγές είναι σημαντικότατες αλλά και απαραίτητες για τον αγροτικό κόσμο, καθώς η αδιαφάνεια με την οποία λειτούργησε ο Οργανισμός, η πελατειακή αντίληψη, η συστηματική πρακτική των κατ’  εξαίρεση αποζημιώσεων κατ’ επιλογήν με κομματικά κριτήρια και με σκοπιμότητα  είναι μερικές από τις αιτίες ουσιαστικής απαξίωσης και καταχρέωσης του ΕΛΓΑ, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία.

Σήμερα με την ψήφιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου οικοδομούνται τα θεμέλια ενός νέου ΕΛΓΑ με διαφάνεια και αξιοπιστία, απελευθερώνοντάς τον από τα βαρίδια του παρελθόντος, την αδιαφάνεια και τις πελατειακές διευθετήσεις.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά και οι βασικές αλλαγές που γίνονται στο γεωργοασφαλιστικό σύστημα με το προτεινόμενο Ν/Σ είναι οι ακόλουθες:

  • Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας,
  • Θεσπίζεται, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, η πρόσθετη ασφάλιση για όσους επιθυμούν αυξημένη προστασία και η προαιρετική ασφάλιση, για κινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους κινδύνους του ΕΛΓΑ
  • Εξυγιαίνεται οικονομικά  ο ΕΛΓΑ και προβλέπεται ο ισοσκελισμός των εσόδων του με τα έξοδα του
  • Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, προκειμένου να παταχθεί η εισφοροαποφυγή και η εισφοροδιαφυγή, 
  • ασφαλίζονται κίνδυνοι που οφείλονται στις κλιματικές- περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η ηλιακή ακτινοβολία,
  • Διατηρείται μεν, η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των παραγωγών στον ΕΛΓΑ, αλλά ενισχύεται η ανάπτυξη του θεσμού της συμπληρωματικής -πρόσθετης και προαιρετικής- ασφάλισης, με σκοπό την ύπαρξη ευέλικτων , σύγχρονων, ανταποδοτικών, επιδοτούμενων ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης γεωργίας,
  • Θεσπίζεται ο πλήρης οργανικός και οικονομικός διαχωρισμός των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ και επέρχεται πλήρης εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΠΣΕΑ με την ενεργοποίηση και των προβλεπόμενων πόρων για κάλυψη ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, από τον πυλώνα ΙΙ του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

 

Με τις προωθούμενες αλλαγές εξυγιαίνεται ο ΕΛΓΑ, αναδιαρθρώνεται το γεωργοασφαλιστικό σύστημα και προκύπτει σημαντικό όφελος για τον αγρότη, για το κράτος και για την οικονομία της χώρας μας.

Θωρακίζεται θεσμικά και οικονομικά ο ΕΛΓΑ για μια λειτουργία με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του οργανισμού.

 

Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: Πατρίς, Πρώτη, Πρωινή

Back To Top