Skip to content

Εμπέδωση Περιβαλλοντικής συνείδησης από όλους τους πολίτες

(ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ THN ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ήδη λεπτές ισορροπίες του πλανήτη, γι’ αυτό και κάθε μέρα έχει πια σημασία όσο και η «Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος».

Ειδικά όμως αυτή τη μέρα, οι περιστάσεις είναι τέτοιες που επιτάσσουν και καθιστούν όλο και πιο επίκαιρη και επιτακτική η ανάγκη εμπέδωσης περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους μας, Διεθνείς Οργανισμούς, Κυβερνήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολίτες.

Γιατί, η σχέση μας με το περιβάλλον δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα κοινωνικό ή πολιτιστικό και αισθητικό που αντιμετωπίζεται περιστασιακά· είναι πρωτίστως θέμα πολιτικό.

Το περιβάλλον είναι συνδεδεμένο με την έννοια της ανθρώπινης αξίας. Είναι δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον και υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αυτό το δικαίωμα.

Η αναστροφή λοιπόν της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι η μεγάλη ηθική, πολιτική και οικονομική πρόκληση της εποχής μας. Απαιτεί ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής συνείδησης, τόσο ατομικής όσο και συλλογικής, καθώς και την ενεργοποίηση της κοινωνίας, στο σύνολο της.

Το ζήτημα δεν είναι πρόοδος, ανάπτυξη ή προστασία του περιβάλλοντος!

Η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης δεν έχει πια το χαρακτήρα διλλήματος.

Το πρόταγμα της περιβαλλοντικής προστασίας συνδέεται με την οικονομική πρόοδο μέσω της στάθμισης των αξιών και της εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών που θα τις εναρμονίζουν δημιουργικά.

Απαιτείται πολιτική βούληση πρωτίστως και αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που ακριβώς προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, καθώς ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι ικανές να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι προοδευτικές δυνάμεις σήμερα προτείνουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο, αυτό της «πράσινης ανάπτυξης», που θα απαντά ταυτόχρονα στην κλιματική αλλαγή, στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία αλλά και στην ενεργοποίηση της παραγωγικής αναπτυξιακής διαδικασίας, την οικονομική μεγέθυνση και την άρση των ανισοτήτων.

Χρειάζονται, λοιπόν, τολμηρές πολιτικές με φαντασία.

Η θεσμοθέτηση βιώσιμων χωροταξικών ρυθμίσεων με βάση την αρχή της αειφορίας και τους κανόνες της επιστήμης, η κίνηση των αναγκαίων μηχανισμών για την επίτευξη των κριτηρίων του Κιότο, η ετήσια μείωση των εκπομπών του άνθρακα, η βελτίωση και αποτελεσματικότερη διαφύλαξη της ποιότητας των υδάτων μας αλλά και η μέγιστη προσπάθεια για ανακύκλωση των απορριμμάτων και δημιουργίας σύγχρονων χώρων υγειονομικής ταφής είναι κάποια από τα πρώτα και άμεσα βήματα, τα οποία είναι αναγκαίο να προωθηθούν άμεσα στη χώρα μας.

Ο πλούτος της Ελλάδας βρίσκεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αποτελούν τον πολυτιμότερο πόρο μας και μαζί με ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αλλάξουν άρδην την πορεία της χώρας.

Μέσω της ευαισθητοποίησης, της συμμετοχής, της αίσθησης της ευθύνης μπορεί να δημιουργηθεί μια ευρύτερη παλλαϊκή δραστηριότητα με κινηματικά χαρακτηριστικά, για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που δεν θα εξαιρούν το άτομο και την ευθύνη του, αλλά θα διεκδικούν από την Πολιτεία την προσήλωση στις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας. Γιατί τελικά η σωτηρία του πλανήτη είναι η σωτηρία του ανθρώπου.

Back To Top