Skip to content

Μέσα σε έξι μήνες ο ΟΚΑΝΑ πέτυχε πολλά

Μήνυμα με ιδιαίτερη σημασία απηύθυνε ο πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Μιχάλης Κατρίνης, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μηνών στη διοίκηση του οργανισμού.

Ο κ. Κατρίνης, στο μήνυμά του, τονίζει :

«Πριν από 6 μήνες, κλήθηκα να αναλάβω Πρόεδρος του Δ.Σ του ΟΚΑΝΑ μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και σε ένα νοσηρό περιβάλλον, που απειλούσε την ίδια την ύπαρξη του Οργανισμού. Υπήρχαν συσσωρευμένες ανεξόφλητες υποχρεώσεις από το παρελθόν ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ ο ελλειμματικός προϋπολογισμός του 2014 έθετε σε κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ. Από την αρχή έθεσα ως στόχο την αλλαγή του μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ. Τη διαφάνεια, την οικονομική εξυγίανση και τη διεύρυνση των ωφελουμένων από τις υπηρεσίες, που επιβάλλεται να προσφέρει ο Οργανισμός. Μαζί με τους συνεργάτες μου και με τη στήριξη των εργαζομένων και του επιστημονικού προσωπικού, πετύχαμε πολλά».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, μέσα σε έξι μήνες:

 • Εφαρμόσαμε για πρώτη φορά καθολικά τη ‘’Διαύγεια’’ στο σύνολο των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων του Οργανισμού. Κάθε απόφαση ή διοικητική πράξη αναρτάται στο διαδίκτυο.
 • Θεσπίσαμε τη διαδικασία εφαρμογής της ψηφιακής υπογραφής, που αποτελεί χτύπημα ενάντια στη γραφειοκρατία.
 • Ξεκλειδώσαμε τις διαδικασίες για την εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
 • Ξεκινήσαμε, τις διαδικασίες τήρησης μητρώου προμηθευτών και μητρώου συμβάσεων. Υπάρχει πλέον πλήρης διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα.
 • Καθιερώσαμε, για πρώτη φορά, την καθημερινή καταγραφή κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων με ακρίβεια mg και τον έλεγχο της κατανάλωσης από την κεντρική διοίκηση ώστε να αποφεύγονται πιθανές σπατάλες και υπερβάσεις.
 • Διασφαλίσαμε την προμήθεια φαρμάκων βάσει συμβάσεων με τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).
 • Προμηθεύσαμε τις μονάδες με αντιδραστήρια, βάσει συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών, μετά από 2 έτη, ενώ ολοκληρώνουμε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων.
 • Εφαρμόζουμε πλήρως τη διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης θέσεων εργασίας.

Στο σύντομο αυτό διάστημα:

 • Παρά τα δυσμενή δημοσιονομικά δεδομένα, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο προχωρήσαμε σε εισαγωγές 750 νέων θεραπευομένων στην Αττική χωρίς να ανοίξουμε καινούρια μονάδα και χωρίς να προσλάβουμε ούτε ένα άτομο, υλοποιώντας στρατηγική για τον πρακτικό μηδενισμό της λίστας αναμονής σε λίγους μήνες.
 • Υλοποιήσαμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το πρόγραμμα υποκατάστασης στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και άμεσα στον Κορυδαλλό.
 • Επικαιροποιούμε το θεραπευτικό μας πλαίσιο ώστε να προσφέρουμε ασφαλή θεραπεία σε όσο το δυνατόν περισσότερους, αποστιγματίζοντας τους σταθεροποιημένους θεραπευόμενούς μας.
 • Δίνουμε βαρύτητα στην επανένταξη και την απεξάρτηση σε μια εξελικτική θεραπευτική διαδικασία και με ποσοτικούς πλέον στόχους.
 • Συστήνουμε κοινωφελείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις για να προσφέρουμε βιώσιμη διέξοδο στους θεραπευόμενούς μας.

Ταυτόχρονα :

 • Θεσπίσαμε ξεκάθαρους κανόνες στη συνεργασία μας με τα Κέντρα Πρόληψης ώστε να ικανοποιούνται οι όροι της προγραμματικής σύμβασης με βάση τη νομιμότητα.
 • Διευρύνουμε τις δράσεις μας στην πρόληψη των νόμιμων εξαρτήσεων και στηρίζουμε καινοτόμες προσπάθειες, όπως το διαδραστικό e-book για το κάπνισμα.
 • Υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε θέματα εκπαίδευσης και πρόληψης και ετοιμάζουμε ανάλογες συνεργασίες.
 • Προχωρούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας ανήλικων χρηστών και αστέγων.
 • Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων για το υπνωτήριο αστέγων εξαρτημένων.
 • Το πιο σημαντικό: με ολοκληρωμένο σχέδιο και συγκροτημένες προτάσεις, πετύχαμε να εγκριθεί πρόσθετη χρηματοδότηση, σε ποσοστό 55% του αρχικά εγκεκριμένου ποσού.
 • Με τη νέα χρηματοδότηση δρομολογούμε και ολοκληρώνουμε διαδικασίες για διεθνείς ανοικτούς διαγωνισμούς σε φύλαξη και καθαριότητα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, καθώς και τοποθέτηση ωρομετρητών στην κεντρική υπηρεσία και τις μονάδες του οργανισμού (το τελευταίο για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού).
 • Προχωρούμε σε διαχειριστικό έλεγχο, με τη βοήθεια ορκωτών ελεγκτών, για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τον απολογισμό των ετών 2012 και 2013.
 • Ξεκινούμε διαδικασίες αξιολόγησης των υπηρεσιών και των δομών μας, εξωτερικών και εσωτερικών. Μέσα από την αξιολόγηση δομών και δράσεων, ο ΟΚΑΝΑ θα βελτιώσει τις υπηρεσίες ου.
 • Δίνουμε βάρος στην κατάρτιση και την επιμόρφωση των εργαζομένων μας. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην προσπάθειά μας.
 • Υλοποιούμε τον προγραμματισμό μας για τη δημιουργία και λειτουργία νέων μονάδων».

Και ο κ. Κατρίνης συνεχίζει:

«Αυτούς τους 6 μήνες πετύχαμε πολλά. Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός του ΟΚΑΝΑ δεν αποτελούν προϋπόθεση της λειτουργίας του. Αποτελούν προϋπόθεση για να συνεχίσει να υπάρχει, για να προσφέρει διευρυμένες δράσεις και υπηρεσίες σε χιλιάδες θεραπευόμενους, εξαρτημένους και τις οικογένειές τους. Έχουμε βάλει τις βάσεις για έναν νέο ΟΚΑΝΑ, που θα διαθέτει δυναμισμό και εξωστρέφεια και θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα. Οι έννοιες του πολιτικού κόστους, της ανοχής σε νοσηρά φαινόμενα αλλά και του συμβιβασμού με κατεστημένες αντιλήψεις δεν έχουν πλέον εφαρμογή στον ΟΚΑΝΑ».

«Το δικό μας στοίχημα είναι στοίχημα ζωής. Γιατί και ο ίδιος ο ΟΚΑΝΑ είναι φορέας ενός μηνύματος ζωής και ανθρωπιάς», καταλήγει ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Μιχάλης Κατρίνης.

Μιχάλης Κατρίνης

Back To Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο