Skip to content

Νέο σύγχρονο αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα ως μέσο ανάταξης της οικονομίας και ενίσχυσης της ανάπτυξης

Μετά τις έντονες και επίμονες προσπάθειες του Πρωθυπουργού απέναντι στους κερδοσκόπους, οι οποίες μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς, η νέα Ελλάδα, που εδώ και λίγους μήνες έχει αρχίσει και θεμελιώνεται, απαιτεί δουλειά, ζητά αλλαγές, προυποθέτει μεταρρυθμίσεις, γεγονός που πληροί και εκφράζει πλήρως το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Με την κατάθεση και ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου η Κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής της δέσμευσης για την καθιέρωση ενός απλού, δίκαιου και αναδιανεμητικού φορολογικού πλαισίου, με ενιαίους κανόνες και χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, το οποίο κατανέμει δίκαια και με ισότητα τα φορολογικά βάρη.  Είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά, που Κυβέρνηση στη χώρα μας καταθέτει πρόταση για την αναδόμηση- εκσυγχρονισμό- και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό– του φορολογικού συστήματος, μέσα σε πέντε μόλις μήνες και ύστερα από τόσο εξαντλητικό διάλογο με τους φορείς.

Το νέο φορολογικό σύστημα πληροί ακριβώς και τις τρεις λειτουργίες της οικονομίας, την ταμειακή, την οικονομική αλλά και την κοινωνική- αναπτυξιακή, καθώς η προωθούμενη αυτή φορολογική πολιτική ενισχύει αποτελεσματικά την δημόσια παρέμβαση, προωθεί την ανάπτυξη και επιτυγχάνει την αναδιανομή του πλούτου, επιφέροντας κοινωνική δικαιοσύνη.

Ακριβώς το αντίθετο από ότι πέτυχαν οι Κυβερνήσεις της Ν.Δ. τα προηγούμενα έξι χρόνια, οδηγώντας τη χώρα στα πρόθυρα της χρεωκοπίας…

Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι η αρχή της προοδευτικής φορολόγησης, καθώς εισάγονται φορολογικοί συντελεστές που αυξάνουν ανάλογα με το εισόδημα, φορολογείται με προοδευτικό συντελεστή η ακίνητη περιουσία σε αντικατάσταση του προκλητικού, αναποτελεσματικού και άδικου Ε.Τ.Α.Κ.  και προωθούνται τεκμήρια, τα οποία δεν αποσκοπούν να εξοντώσουν αλλά φιλοδοξούν να ανακαλύψουν τον κρυμμένο πλούτο.

Δεν σημαίνει ότι το νομοσχέδιο αυτό- παρόλο που πέρασε μέσα από έναν εξαντλητικό διάλογο- δεν χρειάζεται και κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές- ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα την περίπτωση των μικροπωλητών των λαϊκών αγορών –ειδικά της επαρχίας-  οι οποίοι δεν πρέπει να εξομοιωθούν με τους εμπόρους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να μετακυλύουν το κόστος στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, τα οποία κατ’ εξοχήν ψωνίζουν από αυτές τις αγορές.

Πέραν τούτου, όμως, η βασικό πλεονέκτημα του νέου φορολογικού πλαισίου αυτού είναι ο αναπτυξιακός του χαρακτήρας, καθώς δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες ανακάλυψης- απελευθέρωσης του κρυμμένου- παράνομου πλούτου, που υπάρχει στη χώρα.   Και σε αυτήν την κατεύθυνση η ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, τα κίνητρα για την διατήρηση των θέσεων εργασίας είναι εργαλεία, που πραγματικά μπορούν και θα δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην τόνωση της οικονομίας…

Με την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, το νέο νόμο για το ΕΣΠΑ και το νέο αναπτυξιακό νόμο μπαίνουν τα θεμέλια για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας την επόμενη εικοσαετία…

 

Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: Πατρίς

Back To Top