Skip to content

Οι μεγάλες αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση συνεχίζονται

( απόσπασμα από ομιλία στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής)

Το προωθούμενο νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση για την ανάρτηση των νόμων και των πράξεων κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο έρχεται σε μια συγκυρία, που το πολιτικό κλίμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη νοσηρότητα τη στιγμή που η επικαιρότητα βομβαρδίζεται καθημερινά με σκάνδαλα, αυθαιρεσίες κρατικών λειτουργών, ύποπτες συναλλαγές και γενικά υποθέσεις κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.

Η επικαιρότητα, όπως διαμορφώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χαρακτηρίζεται κυρίως από ενέργειες που δίνουν έδαφος για ισοπεδωτικές αντιλήψεις και τάσεις που με αυστηρό τρόπο υπεραπλουστεύονται είτε μεγενθύνονται, συντηρώντας έναν φαύλο κύκλο παρακμής του δημοσίου βίου και του πολιτικού συστήματος.

Η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται ακριβώς να επιβεβαιώσει τη σταθερή αυτή προσήλωση στο στόχο της Κυβέρνησης, που είναι να δοθούν όλα στο φως, να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα και διαφάνεια στην πολιτική ζωή, στις κυβερνητικές αποφάσεις, στις πράξεις της Διοίκησης..

Βεβαίως, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια με το Ν. 3812/2009, που πλέον με αδιαπραγμάτευτο τρόπο επιβάλλει τη διαφάνεια στο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, κλείνει κάθε παράθυρο και δεν δίνει δικαίωμα για παρερμηνείες στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, σταματώντας κάθε υποψία και κάθε «εμπόριο ελπίδας», ειδικά, στη νέα γενιά και σε απόλυτη συνάρτηση με το Ν. 3839/2010, για την επιλογή διευθυντικών στελεχών, που βάζει τέλος στην λογική του «κράτους λάφυρου», στην «αναξιοκρατία» και «κομματοκρατία», που χαρακτήριζαν και ταλαιπωρούσαν το ελληνικό δημόσιο με τα γνωστά αποτελέσματα για διαφθορά, σπατάλη, κακοδιοίκηση, που οδήγησαν τη χώρα ως εδώ…

Έρχεται σε συνέχεια και με τον νόμο 3852/ 2100 για τη νέα μορφή αυτοδιοίκησης με το σχέδιο Καλλικράτης, που πλέον διαμορφώνουν ένα ενιαίο πλαίσιο για χρηστή διαχείριση και διοίκηση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι – κατά κοινή ομολογία – αποτελούν «άντρο» διαφθοράς και κακοδιαχείρισης και σπατάλης, επιβάλλοντας προληπτικό έλεγχο, συλλογική λειτουργία και δυνατότητα ελέγχου από τους πολίτες.

Έτσι με το προωθούμενο σχέδιο νόμου από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να αναρτούν στο διαδίκτυο τις πράξεις και τις αποφάσεις τους όλοι, ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων και περιφερειών ακόμη και τα όργανα, που έχουν χορηγήσει οι ανωτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.

Από 1 Νοεμβρίου, στο διαδίκτυο θα αναρτώνται και οι πράξεις των οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακόμη και των ανεξάρτητων αρχών ενώ από 15 Μαρτίου 2011 και των Ο.Τ.Α ά και β΄ βαθμού.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κανένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, κανένας φορρέας, που διαχειρίζεται δημόσιους πόρους δεν μπορεί πλέον να λαμβάνει αποφάσεις και να τις εκτελεί χωρίς προηγουμένως να το δημοσιοποιήσεις στο διαδίκτυο…

Καμία πρόσληψη ή υπηρεσιακή εξέλιξη ή και μεταβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη και έγκυρη όπως και καμία δαπάνη δημόσιου χρήματος δεν είναι νόμιμη χωρίς να δημοσιοποιηθεί..

Καθίσταται σαφές ότι μέσα από το εύρος της ρύθμισης αυτής, που δεσμεύει όλα τα όργανα- ατομικά ή συλλογικά-, που ασκούν δημόσια εξουσία να δημοσιεύουν τις αποφάσεις τους στο διαδίκτυο θα μπορούσαν κάλλιστα και έγκαιρα να αποφευχθούν ή να προληφθούν μια σειρά σκανδάλων ή υποθέσεων, οι οποίες ταλανίζουν σήμερα το δημόσιο βίο, όπως π.χ. η υπόθεση SIEMENS, η υπόθεση του Βατοπεδίου, των ομολόγων ή τόσων άλλων αδιαφανών διαδικασιών, όπως προεκλογικές προσλήψεις, και οι οποίες απαξιώνουν την πολιτική και τους πολιτικούς…

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι με το παρόν σχέδιο νόμου λύνεται μεμιάς το πρόβλημα της διαφθοράς ή της διαφάνειας, αφού πάρα πολύ δρόμο έχουμε για να κατακτήσουμε την ουσιαστική διαφάνεια…

Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η λογική του σχεδίου νόμου είναι άλλη μια χρήσιμη προσπάθεια της Κυβέρνησης στο ζήτημα της διαφάνειας και της πλήρους αλήθειας στην πολιτική ζωή του τόπου και ως εκ τούτου θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και σημασίας από τους πολίτες.

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα: Πατρίς

Back To Top