Skip to content

Ομιλία στο 1ο Συνέδριο DEFENSE WORLD

Με την ιδιότητα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης συμμετείχε στο συνέδριο με θέμα «ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου.

Ο κ. Κατρίνης μίλησε για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας ως μοχλό ανάπτυξης στο χώρο των εξοπλισμών. Παρουσιάζοντας τις σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εξοπλιστική βιομηχανία και τις προκλήσεις της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις δυνατότητες συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και στις συνέργιες που μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα και για τις δύο χώρες.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι,

Η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και ανασφάλεια , τόσο στο επίπεδο των διεθνών συσχετισμών όσο και στο εσωτερικό των μεμονωμένων κρατών.

Σε πολλές περιοχές της γης οι συγκρούσεις εξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται, ενώ νέες τρομοκρατικές δραστηριότητες αναπαράγουν τις γνωστές ασύμμετρες απειλές.

Στο δικό μας γεωγραφικό χώρο, οι παραδοσιακές εστίες έντασης παραμένουν, προερχόμενες κυρίαρχα από τη γείτονα χώρα, ενώ οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα ιδιαίτερο και σκληρά απαιτητικό περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση αγγίζει ορατά ακόμα και τον πυρήνα της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας, καθώς συνδέεται με τη δημοσιονομική πολιτική πολλών κρατών.

Σε αυτό το περιβάλλον, παρά το ότι η οικονομική συγκυρία μας κάνει να αναπροσαρμόζουμε αναγκαστικά τις προτεραιότητές μας, δεν μπορούμε να μη μιλάμε για ασφάλεια.

Πρωταρχική επένδυση της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα είναι η διασφάλιση της ομαλής πορείας των σχέσεών της με τους συμμάχους της, η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά και η ανάπτυξη δεσμών με τις χώρες που παραδοσιακά αποτελούν το φιλικό της περίγυρο, όπως οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, πέρα από την αυτονόητη ανάπτυξη των σχέσεων, η ανάγκη επένδυσης σε αμυντικό εξοπλισμό παραμένει.

Σήμερα, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις υιοθετούν και εφαρμόζουν τα πλέον σύγχρονα και αποτελεσματικά διεθνή κριτήρια διαμόρφωσης της δομής τους, ώστε οι αμυντικές δαπάνες να καλύπτουν σαφώς καθορισμένες ανάγκες, με απόλυτη διαφάνεια και υπό το διαρκή έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων.

Στόχος είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας να είναι σύγχρονες, ευέλικτες, έξυπνα οργανωμένες και εξοπλισμένες, διαλειτουργικές, γρήγορα αναπτυσσόμενες και πρωτίστως, αποτελεσματικές.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η υποστήριξη και ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, που αποτελεί το βασικό μοχλό για τον ασφαλή εφοδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων και την ελληνική συμβολή στη διαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης.

Προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα αποτελούν τα προγράμματα ανάπτυξης και δομής των ΕΔ που αφορούν στις στρατηγικές πληροφορίες, την κυβερνοάμυνα, τις σύγχρονες και ασφαλείς επικοινωνίες, τα ολοκληρωμένα συστήματα επιτήρησης διακλαδικού χαρακτήρα καθώς και τα μέσα ταχείας μεταφοράς και ανάπτυξης προσωπικού και υλικού.

Για να αντιμετωπίσουμε, όμως, τις απαιτήσεις του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο, χρειάζεται να αλλάξουμε και να εκσυγχρονιστούμε, τόσο στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και στο χώρο της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Και οι αλλαγές αυτές απαιτείται να γίνουν στα στενά πλαίσια του νέου οικονομικού περιβάλλοντος.

Χρειάζεται μια νέα, κοινή στρατηγική Κράτους και αμυντικής βιομηχανίας που θα διαμορφώσει το περιβάλλον ανάπτυξης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνή ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα παίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο στους εξοπλισμούς, το οποίο ενισχύει τον προληπτικό έλεγχο, απλοποιεί τις διαδικασίες, πάντα υπό τον ουσιαστικό έλεγχο της Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνει την κοινοτική νομοθεσία, ευνοώντας τη συνέργεια των ελληνικών επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες μεγάλες του εξωτερικού, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα τους, θέτοντας οριστικά τέλος σε ένα κρατικοδίαιτο μοντέλο επιδοτούμενου προστατευτισμού.

Επομένως, θα πρέπει να καθορίσουμε το χώρο στον οποίο οι εθνικές στρατιωτικές απαιτήσεις μπορούν να βοηθήσουν την αμυντική βιομηχανία -και την ίδια στιγμή να αφήσουμε στην αμυντική μας βιομηχανία τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πέρα από τον περιορισμένο ελλαδικό χώρο.

Στην πορεία αυτή είναι σημαντικό να εναρμονιστούμε με τις τάσεις στην αμυντική βιομηχανία διεθνώς.

Καίρια σε αυτό το σημείο είναι η ανάγκη η βιομηχανία να βελτιώσει την ποιότητα παραγωγής, να μειώσει το κόστος των προσφερομένων προϊόντων και να εξοικονομήσει ταυτόχρονα πόρους – ώστε να μπορεί να επιβιώσει στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Η σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης κοινής στρατηγικής απαιτεί από το ελληνικό κράτος να διατηρεί ανοικτούς διαύλους με την ελληνική παραγωγή, να συνεργάζεται με τα ελληνικά πανεπιστήμια στο χώρο της έρευνας, να ενισχύει τις ελληνικές επιχειρήσεις και να διαμορφώνει συνθήκες στενών αλλά αμοιβαία επικερδών συνεργασιών με ξένους αμυντικούς φορείς.

Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να κάνω μια ιδιαίτερη μνεία στην Ελληνο-Αμερικανική συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες παγκοσμίως για συγκεκριμένες αμερικανικές εταιρείες αμυντικού υλικού.

Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί η σημαντική συμπαραγωγή συστημάτων και όπλων και, ως εκ τούτου, η αξιοποίηση του σοβαρού επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζεται από Αμερικανούς και Έλληνες επιστήμονες, θα μπορούσε να προσφέρει αξιόλογο έργο και οφέλη και για τις δύο χώρες.

Αντίστοιχα, η ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης για την υποστήριξη της ναυτικής δύναμης των ΗΠΑ στη Μεσόγειο θα μετέφερε την αναγκαία τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση των εργασιών, ενώ θα εξασφάλιζε στις ΗΠΑ οικονομία κόστους, χωρίς εξοδα μεταφοράς σε άλλους επισκευαστικούς χώρους.

Ένα τρίτο πεδίο σύμπραξης θα μπορούσε να είναι η ενίσχυση του υποκατασκευαστικού ρόλου της ΕΑΒ σε νέα συστήματα, γεγονός που θα ενδυνάμωνε σημαντικά την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί και η σκοπιμότητα εκσυγχρονισμού παλαιών Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα μας και την εκμετάλλευσή της σε νέα αμυντικά και όχι μόνο προγράμματα.

Πιστεύω οτι ήρθε η ώρα που, αφενός η σχέση κράτους και ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να τεθεί σε νέα βάση, και αφετέρου η παραδοσιακή συμμαχία Ελλάδας- ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχυθεί, περνώντας σε ένα επίπεδο σχέσεων πραγματικών εταίρων, με άνοιγμα σε σημαντικούς τομείς, όπως η υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Κυρίες και κύριοι,

Οι καιροί που έρχονται είναι απαιτητικοί και προκλητικοί ταυτόχρονα –και, υπό το βάρος των νεών δημοσιονομικών δεδομένων, οι παραδοσιακοί πελάτες θα πρέπει να θεωρηθούν ουσιαστικοί εταίροι και να βοηθηθούν σε όλα τα δυνατά επίπεδα.

Ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τις επενδύσεις σε έρευνα, μπορούμε να δώσουμε ζωή στις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενός κλάδου ζωτικού για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας.

Επενδύοντας στη συνέργεια με τις μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για πραγματική ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη είναι η μόνη έξοδος από τη βαθιά κρίση.

Σας ευχαριστώ.

Back To Top