Skip to content

Θεμελιώδη επανεκκίνηση χρειάζεται η οικονομία

Το 2011, φαντάζει η κρισιμότερη χρονιά στη μεταπολεμική ιστορία, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία μας χρειάζεται να προβεί σε  «θεμελιώδη επανεκκίνηση».

Για την έξοδο από την κρίση πέραν των δημοσιονομικών περικοπών είναι απαραίτητη και η ενίσχυση των εξαγωγών αλλά και η άμεση ανάπτυξη σειράς τομέων θεμελιωδών και με καλές προοπτικές για τη χώρα μας, όπως ο τουρισμός – κρουαζιέρα, ναυτιλία- οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και οι μεταφορές.

Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για τη δημιουργία Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας, συμπληρωματικού του συμφώνου Σταθερότητας,  αποτελούν αναμφισβήτητα μια σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την ουσία του προβλήματος ανταγωνιστικότητας.

Η Ελλάδα καλείται αυτή τη φορά να προηγηθεί των εξελίξεων. Η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε είναι πολλαπλάσια των περισσοτέρων χωρών της ευρωζώνης και συνεπώς εναπόκειται στη δική μας πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα να επιδιώξουμε την έξοδο από την κρίση θέτοντας παράλληλα τους εταίρους μας προ των δικών τους ευθυνών.

Γιατί υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος διατήρησης μιας θεμελιώδους ασυμμετρίας στον συνολικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι μεγαλύτερες ή οι πλεονασματικές χώρες θα μπορούσαν να διαμορφώνουν τα κριτήρια και τις προτάσεις πολιτικής προς όφελος τους και να αποφεύγουν δυνητικές υποχρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές η ελληνική οικονομία θα χρειαστεί ώθηση από τις καθαρές εξαγωγές της τάξης του 1% του ΑΕΠ, γεγονός που αυτόματα θα συμβάλει σημαντικότατα και στη μείωση του ελλείμματος.

Οι εξαγωγές της χώρας μας θα πρέπει να αυξάνονται, σε πραγματικές τιμές, με ένα ρυθμό της τάξης του 6-7% ετησίως, ώστε να μπορούν σε βάθος δεκαετίας, και με επανάκαμψη των εισαγωγών σε διατηρήσιμα επίπεδα, να στηρίξουν ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Ο τουρισμός από την άλλη, πρέπει να συμβάλλει στην εκμετάλλευση αναξιοποίητων πτυχών της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως η ζήτηση κατοικίας από αλλοδαπούς ή αγοραστές εξοχικής κατοικίας ( όπως π.χ. συμβαίνει στην Ισπανία), ο ιατρικός- ιαματικός τουρισμός ( όπως έχουν αναπτύξει χώρες όπως η Γερμανία, Ισραήλ και εσχάτως η  Κύπρος) και οι τουριστικές υπηρεσίες πολυτελείας, ελλιμενισμού σκαφών ( όπως έχει εσχάτως αναπτύξει η Κροατία).

Σημαντικές προοπτικές για τη χώρα μας διανοίγει και ο κλάδος της κρουαζιέρας, στον οποίο πρέπει να ενσκήψουμε, καθώς αν και η Ελλάδα είναι πολύ δημοφιλής προορισμός -προσελκύει το 20% των επιβατών κρουαζιέρας στη ΕΕ- δεν απολαμβάνει ανάλογα έσοδα (μόνο 10% των συνολικών εισπράξεων της ΕΕ το 2008).

Η εφαρμογή του νόμου για το καμποτάζ, μαζί ενδεχομένως με τις επιπρόσθετες προσαρμογές στα διεθνή πρότυπα, θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να αντλήσει το μερίδιο των εσόδων που της αντιστοιχούν.

Στις μεταφορές, η ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο για μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τη Ν.Α. Ευρώπη θα μπορούσε να αυξήσει τον όγκο του διακινούμενου, μέσω της χώρα μας εμπορίου κατά 75%. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προσέλκυση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων σε λιμάνια και δίκτυα μεταφορών, μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί βασικό συστατικό των πολιτικών μας.

Ο δε τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τέλος θα μπορούσε να δημιουργήσει επενδύσεις άνω των 13 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία.  Μέσω της ενθάρρυνσης των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων να παράγουν εγχωρίως ένα σημαντικότερο τμήμα του εξοπλισμού, που χρειάζονται οι ΑΠΕ, θα μπορούσε να περιορίσει τις υψηλές πληρωμές στο εξωτερικό για τέτοιου τύπου επενδύσεις.

 

Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: Πατρίς, Πρωινή

Back To Top