Skip to content

Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

 

Είναι σαφές ότι στο σχέδιο νόμου το συγκεκριμένο, τουλάχιστον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα επαγγέλματα για τα οποία αναφέρεται μέσα διατηρεί το προστατευτικό το χαρακτήρα και εάν όχι τόσο στο επάγγελμα του δικηγόρου, στους συμβολαιογράφους, δεν πιστεύω ότι επί της ουσίας γίνεται καμία κίνηση πρωτοποριακή ανοίγματος επαγγέλματος. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για άνοιγμα του επαγγέλματος, όταν λένε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των συμβολαιογράφων, ότι λόγω έλλειψης θεματολογίου είναι απαραίτητοι να λειτουργούν με τους όρους αυτούς και βεβαίως, ωραία θα καταργηθεί η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή, αλλά θα γίνει μια καρτελοποίηση αυτού του κλάδου με μικρό αριθμό συμβολαιογράφων. Βεβαίως, δεν νομίζω ότι κανένας συμβολαιογράφος θα πηγαίνει ελεύθερη διαπραγμάτευση με τον πολίτη αυτής της χώρας, αλλά θα υπάρχει μια προκαθορισμένη αμοιβή που θα συμφωνείται μεταξύ των λίγων που εξακολουθούν να μένουν λίγοι συμβολαιογράφοι.

Θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 2 στη δεύτερη παράγραφο στο εδάφιο η’ όπου λέτε ότι καταργείται πλέον η επιβολή περιορισμών σχετιζόμενων με τη συμμετοχή σε σύνθεση μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το εδάφιο, γιατί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με μια πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης μας πριν από ορισμένους μήνες να αποσύρει το προεδρικό διάταγμα του κ. Αβραμόπουλου στο χώρο της υγείας, το οποίο οδηγούσε σε πλήρη εμπορευματοποίηση του χώρου της υγείας. Ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο αποσύρθηκε αμέσως μετά τις εκλογές με δηλώσεις της Υπουργού, τότε της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, και θέλω να τις διαβάσω για να καταγραφούν στα πρακτικά. Έλεγε η κυρία Υπουργός, ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο στην πραγματικότητα άνοιγε διάπλατα την πόρτα για την εμπορευματοποίηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρέπει να φέρουμε στη Βουλή μια νομοθετική πρωτοβουλία που να βάζει κανόνες και να διασφαλίζονται. Πραγματικά η υγεία είναι δημόσιο αγαθό.

Εγώ, λοιπόν, αναρωτιέμαι κύριε Υπουργέ, με ποια λογική στο χώρο της υγείας αυτή τη στιγμή ανοίγετε την πόρτα να υπάρχει πλήρης εμπορευματοποίηση και να υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον μη γιατρό να έχει την πλειοψηφία στη σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου σε ένα ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, την ίδια στιγμή που στο παρόν σχέδιο νόμου κάνετε ειδική κατηγοριοποίηση για τους δικηγόρους. Δηλαδή, αφήνετε δικηγορικές εταιρείες που μπορούν να τις συνάπτουν μόνο δικηγόροι, το ίδιο έχετε κάνει ουσιαστικά και με τα φαρμακεία, ενώ στον τομέα της υγείας δίνετε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί εταιρία που την πλειοψηφία θα αντί να έχει κάποιος μη υγειονομικός. Αυτό, λοιπόν, νομίζω και πάρτε το γεγονός ότι δεν ξεκαθαρίζετε πουθενά, γιατί βεβαίως παραπέμπετε στο μέλλον με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων από συναρμόδια Υπουργεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει εκπροσωπώντας και την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσετε, αν στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και παροχής υπηρεσιών υγείας προτίθεστε να φέρετε προεδρικό διάταγμα, το οποίο δεν θα αναιρεί  στην ουσία το προεδρικό διάταγμα 84 / 2001.

Βεβαίως όπως είχε πει και η κυρία Ξενογιαννακοπούλου,  δεν οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και για να συνεχίσω στο συλλογισμό του προλαλήσαντος συναδέλφου του κ. Σπηλιόπουλου, δε σημαίνει ότι το άνοιγμα των υπηρεσιών οδηγεί σε καλύτερες υπηρεσίες και θα πρέπει σε αγαθά που είναι δημόσια ή που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον καλύτερα οι δικηγορικές εταιρείες  που διατηρούν το προνόμιο να τις έχουν μόνο δικηγόροι και δεν εξυπηρετούν οι πρωτοβάθμιοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που να τις συγκροτούν μόνο οι γιατροί. Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει κύριε Υπουργέ σε αυτό να υπάρχει μια δέσμευση ότι είναι πολιτική μας απόφαση  να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το ότι θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα το οποίο  δε θα αναιρεί  το προεδρικό διάταγμα 84/2001.

Back To Top