Skip to content

Εναλλακτικές προτάσεις αντί της μείωσης του κατώτερου μισθού και της ενσωμάτωσης του 13ου – 14ου μισθού

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ατζέντα της τρόικα για το 2012, περιλαμβάνει μια δύσκολη χρονιά, όπου οι «θυσίες» του 2011 μπορεί να χρειαστούν νέες προσαρμογές. Τα μηνύματα που στέλνονται προς πάσα κατεύθυνση είναι συγκεκριμένα και αφορούν, τόσο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη α) ο διάλογος του επιχειρηματικού κόσμου με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων, όπου από τη μία η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει μέχρι να ολοκληρωθεί ο διάλογος, αλλά και δεν προτίθεται από την άλλη να μη δώσει λύση, β) η εξειδίκευση των στόχων για την επιβίωση των Ταμείων, καθώς τα περισσότερα επικουρικά ταμεία εμφανίζουν σοβαρά ελλείμματα με τάση επιδείνωσης και γ) η διερεύνηση ρυθμίσεων για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.

Η εξέταση των πιθανών λύσεων στα παραπάνω ζητήματα από πλευράς κυβέρνησης, είναι αυτονόητο ότι περιλαμβάνει πολλές εναλλακτικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων η επανεξέταση του ελάχιστου μισθού, η κατάργηση του 13-14ου μισθού, η κατάργηση της αυτόματης ωρίμανσης με βάση όχι μόνο τον χρόνο αλλά και την απόδοση και άλλων κανονιστικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συνόλου, σχεδόν, των φορέων όπως η Γ.Σ.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και ο Σ.Ε.Τ.Ε., αν καταργηθούν ο 13ος και ο 14ος μισθός και μειωθεί ο κατώτερος, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα ανέλθει στο 10%, καθώς πρόκειται για μια οικονομία καθαρά εσωστρεφή.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία, οι σημερινοί κατώτατοι μισθοί, όπως προβλέπονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) καλύπτουν μόνο το 15% των εργαζομένων στη χώρα μας, τη στιγμή που το υπόλοιπο 85% καλύπτεται κυρίως από τις κλαδικές, τοπικές ή άλλου είδους συμβάσεις που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει εξαιρετικά χαμηλά, καθώς αποτυπώνεται ξεκάθαρα η υστέρηση της χώρας μας σε ποιοτικούς δείκτες επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως η διαμόρφωση ενός πλαισίου διαφάνειας στις συναλλαγές, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις.

Συνεπώς, οι μειώσεις των κατώτατων μισθών, οι οποίοι προβλέπονται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αφενός θα επιτείνουν την ύφεση και αφετέρου θα έχουν περιορισμένα αποτελέσματα όσον αφορά την μείωση του μισθολογικού κόστους των ελληνικών επιχειρήσεων, συνολικά, ενώ η ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού στον βασικό μισθό θα αυξήσει σημαντικά τον τελευταίο, με πιθανή συνέπεια να ζητηθούν στο μέλλον περαιτέρω περικοπές.

Οι σημαντικές αυτές διαφαινόμενες εξελίξεις, τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν στα ελληνικά νοικοκυριά θα είναι καταστροφικές για ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, απαιτείται μία λύση που θα τονώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (η οποία δεν πλήττεται από το μισθολογικό κόστος, σύμφωνα με τα εργοδοτικά σωματεία), θα στηρίζει τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν θα επιφέρει περαιτέρω πλήγματα στα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία, πέραν του μισθολογικού κόστους, εξαρτάται από (α) τις μεθόδους οργάνωσής τους, (β) την κεφαλαιουχική και τεχνολογική τους υποδομή, (γ) το κόστος προμηθειών πρώτων υλών και υπηρεσιών από τρίτους, (δ) το ρυθμιστικό περιβάλλον και (ε) το κόστος χρηματοδότησής τους;

2. Ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση αντί της οριζόντιας μείωσης των μισθών του ιδιωτικού τομέα που δεν αντέχει άλλες μειώσεις και δεν αναμένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να δεχτεί την ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού, όπως προτείνουν ορισμένες εργοδοτικές οργανώσεις, με κίνδυνο άμεσα ή μελλοντικά να μειωθούν οι κατώτερες αποδοχές των εργαζομένων, συγκρινόμενες με τις κατώτατες αποδοχές εργαζομένων άλλων χωρών του ευρωπαϊκού νότου; Θα αρνηθεί την παραπάνω πρόταση ώστε να εξασφαλίσει, όπως είναι δίκαιο, τους κατώτερους μισθούς και τις αποδοχές των εργαζομένων για να μη δεχθούν περαιτέρω πλήγματα τα χαμηλά εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει τις μισθολογικές συμβάσεις «ρετιρέ» και να τις προσαρμόσει στα σημερινά δεδομένα, τόσον όσον αφορά τα κατώτατα όριά τους, όσο και τις υπερβολικές προβλεπόμενες αυξήσεις, τα ειδικά προνόμια και επιδόματα;

Αρ. Πρωτοκόλλου: 4393

Μιχάλης Κατρίνης

Back To Top