Skip to content

Προμήθειες Άμυνας 2η Συνεδρίαση

Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». (2η συνεδρίαση- Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)

 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, όχι μόνο για τη σημερινή τους τοποθέτηση, αλλά κυρίως γιατί στο στάδιο της διαβούλευσης, πραγματικά με τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό έγιναν αποδεκτές, συνέβαλλαν στη βελτίωση και διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο επεξεργάζεται η Επιτροπή μας.

Νομίζω, ότι όλοι συμφωνούν και το είπε με εμφατικό τρόπο και ο κύριος Τρουλινός, ότι θα έπρεπε να γίνει μια αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο πάντα προς την κατεύθυνσης της πιο χρηστής, της πιο διαφανούς διαχείρισης των κονδυλίων που προϋπολογίζονται για το τομέα των αμυντικών εξοπλισμών. Άκουσα, βεβαίως και την παρατήρηση του κυρίου Γαλανόπουλου, όσο αναφορά τον έλεγχο της ευρωπαϊκής αγοράς, τον οποίο επιχειρεί αυτή η οδηγία. Νομίζω, ότι φεύγει από τα πλαίσια της Επιτροπής, είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τον οποίο παίρνονται αποφάσεις σε άλλα επίπεδα πολιτικής και όχι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το καταγράφω όμως.

Είναι σαφές ότι η κοινοτική οδηγία μας βάζει κάποιους όρους, απευθύνομαι κυρίως προς την ΕΕΛΕΑΑ και ΣΕΚΠΥ. Βάζει κάποιους όρους, οι οποίοι αλλάζουν και ανατρέπουν πολλά δεδομένα κρατικού προστατευτισμού που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν και προτάσεις όπως ο διαχωρισμός του μητρώου και άλλες προτάσεις πολύ λογικές που νομίζω ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε και στην επόμενη συνεδρίαση επί των άρθρων, αλλά και στην β΄ ανάγνωση.

Θεωρώ, ότι το άρθρο 3 και η θέσπιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής εκφράζει ακριβώς αυτήν, όχι την αγωνία, αυτή την πρόνοια της ηγεσίας του Υπουργείου της Εθνικής Άμυνας με όρους ανταγωνιστικούς και όχι με όρους κρατικού προστατευτισμού, πλέον, να στηρίξει την ελληνική εγχώρια βιομηχανία, πάντα σε συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Συγκεκριμένα ερωτήματα.

Ανέφερε ο κύριος Γαλανόπουλος, ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα. Θέλω να μου πείτε κύριε Γαλανόπουλε, εάν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο του 2006, παρατηρήθηκε ανάλογο φαινόμενο ή εάν δεν υπήρχε γραφειοκρατία και υπήρχε γρήγορη ροή στην έκδοση κανονιστικών πράξεων. Έχω την εκτίμηση ότι το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργούσε μεγάλες αγκυλώσεις.

Είδα και από το ΣΕΚΠΥ και από τον ΕΕΛΕΑΑ, την ίδια παρατήρηση ότι εντός τετραμήνου να υπάρχει μια εξειδίκευση της εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής. Βέβαια, μέσα στο άρθρο προβλέπεται ότι πάλι η Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής θα λάβει γνώση και θα διατυπώσει την άποψή της και δεν θα υπάρχει μια κλειστή διαδικασία, η οποία προφανώς μπορεί να προκαλέσει ανησυχία ή άλλου τύπου αγωνία στους εγχώριους προμηθευτές. Θέλω να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι υπάρχει μια ολιγωρία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το γεγονός ότι δεν προβλέπει εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος την εξειδίκευση αυτή της εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής, το οποίο είναι κάτι επιχειρησιακό και λιγότερο πολιτικό. Επαναλαμβάνω μέσα στο άρθρο του νόμου προβλέπει ότι η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής λαμβάνει γνώση και διατυπώνει τη γνώμη της.

Δύο σημαντικά ερωτήματα, τα οποία αφορούν κυρίως την ένωση και τον σύνδεσμο. Επειδή το θέμα της διαφάνειας των διαδικασιών που απασχολούν και την κοινή γνώμη και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών που νομίζω ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση. Αν θεωρείτε ότι το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο έδινε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης. Γιατί, για να υπάρχει διαφθορά μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού ο δεύτερος εταίρος της διαφθοράς είναι οι εκπρόσωποι των εταιρειών, οι εγχώριοι προμηθευτές, οι οποίοι αναπαράγουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι το προηγούμενο νομικό πλαίσιο άφηνε πολλά παράθυρα να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.

Τέταρτο ερώτημα. Ρήτρα Ακεραιότητας. Είναι σαφής η πρόθεση της ελληνικής ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να κάνει μία έντιμη συμφωνία με τους οικονομικούς φορείς, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα διαφθοράς παράνομων πληρωμών στημένων διαγωνισμών. Θεωρώ ότι μία αναφορά σας στη ρήτρα ακεραιότητας συνιστά σιωπηρή, πλήρη αποδοχή και συναίνεση προς τις αρχές που βάζει αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να το εξειδικεύσετε.

Επειδή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΕΑΣ και ο πρόεδρος από την ΕΑΒ, για τις κακές διοικήσεις, ότι υπήρχε ελλιπείς προετοιμασία όσο αναφορά τη ενημέρωση της εγχώριας βιομηχανίας για αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Μαθαίνω ότι οι προηγούμενες διοικήσεις στην ελληνική βιομηχανία βλέπουμε ότι οδήγησαν σε αδιέξοδο, αν από ολιγωρία ή εσκεμμένη πολιτική πρόθεση της ηγεσίας της πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν φρόντιζαν για την έγκαιρη προετοιμασία και βεβαίως για την κακοδιαχείρηση αν μπορούν να μας πουν κάτι πιο εξειδικευμένο, το οποίο είναι χρήσιμο και για την Επιτροπή μας.

Ευχαριστώ πολύ.

Μιχάλης Κατρίνης

Back To Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο