Skip to content

Προσλήψεις στο τομέα τουρισμού και πολιτισμού

Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση

Συζήτηση της με αριθμό 921/30.5.2011 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Μιχαήλ Κατρίνη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την ανάγκη εξαίρεσης από τη μείωση κατά 50% των προσλήψεων των εποχικών υπαλλήλων του τομέα τουρισμού και πολιτισμού.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουμε με την πρώτη με αριθμό 921/30.5.2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Μιχαήλ Κατρίνη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την ανάγκη εξαίρεσης από τη μείωση κατά 50% των προσλήψεων των εποχικών υπαλλήλων του τομέα τουρισμού και πολιτισμού.

Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κατρίνη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ντόλιος, αφού πρώτα ο κ. Κατρίνης μάς παρουσιάσει την ερώτησή του.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι λόγω της δημοσιονομικής κρίσης βασική πολιτική προτεραιότητα είναι η μείωση της δαπάνης ή της σπατάλης –κατά ορισμένους- στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η μείωση του κράτους. Και, βεβαίως, ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής αυτής είναι η μείωση του αριθμού των προσλήψεων. Ήδη είμαστε στην αναλογία ένα προς πέντε, η οποία απ’ ό,τι ακούγεται μπορεί να μετεξελιχθεί σε αναλογία ένα προς δέκα.

Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται και η πρόσφατη απόφαση για μείωση σε ποσοστό 50% του αριθμού των εποχικών εργαζομένων, των συμβασιούχων, με κάποιες, βέβαια, εξαιρέσεις στους τομείς όπως είναι η υγεία και η παιδεία.

Την ίδια στιγμή που η χώρα μας βιώνει μία πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, έχουμε έναν τουλάχιστον λόγο να αισιοδοξούμε. Και αυτός είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης, η οποία οφείλεται και στις πολιτικές της Κυβέρνησης με τη μείωση του κόστους αρκετών τουριστικών προϊόντων, αλλά και με τις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, που οδηγεί ένα μεγάλο κύμα τουριστών προς τη χώρα μας. Και, βεβαίως, αυτό μας δίνει πραγματικά την ευκαιρία να είμαστε αισιόδοξοι.

Σημαντικό κομμάτι του τουρισμού είναι και ο ιαματικός και ο πολιτιστικός τουρισμός.

Στον πολιτιστικό τουρισμό, βεβαίως, δεν έχουμε φαινόμενα μουσείων που κλείνουν ή έχουν μειωμένο ωράριο. Και αυτό οφείλεται στην ευσυνειδησία των υπαλλήλων, αλλά και των υπευθύνων.

Στο θέμα, όμως, του ιαματικού τουρισμού, κύριε Υπουργέ, έχουμε για μία ακόμη χρονιά το φαινόμενο της καθυστερημένης έναρξης, της υπολειτουργίας δημόσιων υποδομών, που έχουν ως αποτέλεσμα επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ζουν αποκλειστικά από τη λειτουργία δημόσιων υποδομών στο κομμάτι του ιαματικού τουρισμού, όπως είναι τα ιαματικά λουτρά στον Καϊάφα, στην εκλογική μου περιφέρεια, για μία ακόμη χρονιά, τρίτη συνεχόμενη, να πλήττονται καίρια.

Βεβαίως, σήμερα, 6 Ιουνίου που συζητάμε την ερώτηση, ακόμα δεν έχει διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία.

Γι’ αυτό, λοιπόν, ερωτώ εάν με αυτά τα δεδομένα η Κυβέρνηση προτίθεται να εξαιρέσει τον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού από την οριζόντια μείωση 50% στις προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός κ. Ντόλιος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο για την ευκαιρία που μου έδωσε να πω κάποια πράγματα σε σχέση με τους συμβασιούχους. Και θα ήθελα, επίσης, να τον ευχαριστήσω, γιατί μου δίνει και την ευκαιρία να του απαντήσω με έναν πολύ θετικό τρόπο στα θέματα τα οποία βάζει.

Η διάταξη που υπάρχει, αναφέρει ότι θα μειωθεί ο αριθμός των συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 15%. Δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση η οποία να μιλάει για μείωση των συμβασιούχων κατά 50%.

Με βάση, λοιπόν, αυτήν την απόφαση της Κυβέρνησης, η τετραμελής επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 στις 16 Μαρτίου του 2011 ενέκρινε δύο χιλιάδες τριάντα μία προσλήψεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, όπως και εκατόν εβδομήντα θέσεις ατόμων με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών. Είμαστε στο 15%. Η έγκριση δόθηκε στις 16/3/2011.

Οι ειδικότητες οι οποίες εγκρίνονται είναι συγκεκριμένες. Η κατανομή η οποία θα γίνει στις διάφορες υπηρεσίες είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο ζήτησε τις θέσεις αυτές. Η ημερομηνία πρόσληψης είναι θέμα το οποίο καθορίζεται πλέον από το ίδιο, από την ημερομηνία έγκρισης.

Η όλη διαδικασία η οποία γίνεται μέσω του ΑΣΕΠ, όπως σας είναι γνωστό, διαρκεί το πολύ τριάντα ημέρες, τριάντα πέντε, αν ακόμη υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες προκύπτουν από εσωτερικές δυσκολίες του κάθε Υπουργείου.

Επομένως το Υπουργείο Πολιτισμού και τον απαραίτητο αριθμό συμβασιούχων έχει στη διάθεσή του αλλά και τον απαραίτητο χρόνο, για να προσλάβει συμβασιούχους για τις διάφορες υπηρεσίες του, τους οποίους θα αξιοποιήσει στο χρόνο τον οποίο επιθυμεί.

Επειδή, όμως, στην ερώτησή σας αναφερθήκατε και σε άλλα θέματα, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι ήδη έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών δύο αποφάσεις. Η μία αφορά το Υπουργείο Υγείας για μόνιμο προσωπικό –εξακόσιες ογδόντα μία θέσεις γιατρών- κατά προτεραιότητα, αντιλαμβανόμενη και η Κυβέρνηση αυτό το οποίο εσείς τονίζετε στην ερώτησή σας, ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα.

Έτσι, λοιπόν, είμαι σε θέση να απαντήσω με θετικό τρόπο και στα δύο σκέλη -στο πρώτο και σε ένα δευτερεύον ζήτημα- τα οποία θέτετε στην ερώτησή σας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Ο ερωτών Βουλευτής κ. Κατρίνης έχει το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω προσωπικά το ενδιαφέρον σας. Βεβαίως, στην πολιτική χρειάζεται πάντα να βάζουμε προτεραιότητες -ακόμα και σε δύσκολες εποχές, δύσκολες δημοσιονομικά και πολιτικά εποχές- που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας.

Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω μία μικρή επιφύλαξη για το κομμάτι του ιαματικού τουρισμού, παρά το γεγονός ότι ξέρω πως πολλά από τα ζητήματα, κύριε Υπουργέ, εσείς προσωπικά, με τη δική σας συμβολή, έχετε καταφέρει να τα επιλύσετε. Δυστυχώς στο κομμάτι των ιαματικών λουτρών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Θέλω να σας πω ότι πρόκειται για ένα τουριστικό προϊόν το οποίο έχει συγκεκριμένη περίοδο, από τις 20 Ιουνίου κάθε έτους μέχρι την 20η Οκτωβρίου, δηλαδή τέσσερις μήνες. Τα ιαματικά λουτρά τα επισκέπτονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του πλανήτη, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από πολλές χώρες της Ευρώπης. Το 2009 είχαμε έναρξη λειτουργίας τη 10η Ιουλίου. Πέρυσι, δε, τα λουτρά ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου.

Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις που περιμένουν τέσσερις μήνες να δουλέψουν από αυτό το προϊόν, όταν χάνουν έναν και ενάμιση μήνα, γιατί το κράτος, ενώ κάθε χρόνο υπόσχεται και δεσμεύεται για έγκαιρη και πλήρη ανάπτυξη των υποδομών του, κάθε χρόνο ως διά μαγείας έχουμε καθυστέρηση.

Θέλω να σας πω ότι μαζί με τον Πρόεδρο και τη Διευθύνοντα Σύμβουλο των «Τουριστικών Ακινήτων» είχαμε επισκεφτεί το Σεπτέμβριο τα λουτρά του Καϊάφα και είχε δημοσίως δεσμευτεί ότι 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει η λειτουργία. Σήμερα, 6η Ιουνίου δεν έχουμε καμμία σχεδόν πρόοδο. Μιλάμε για διακόσιες πενήντα κλίνες στην περιοχή, μιλάμε για δεκάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, κύριε Υπουργέ, που δεν περιμένουν από το κράτος να τους προσλάβει για να ζήσουν, αλλά περιμένουν από το κράτος να τους διευκολύνει μέσα από τις δημόσιες υποδομές, ώστε να προσελκύσουν τουρισμό και να δημιουργήσουν κύκλο εργασιών στην περιοχή.

Θέλω να σας πω -επειδή υπέπεσε σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου και θέλω να με διαψεύσετε αν δεν ισχύει- ότι ενώ, όπως τα λέτε πολύ σωστά, είμαστε έτοιμοι μέσα από μία κοινή υπουργική απόφαση με πέντε υπογραφές να δοθεί το πράσινο φως στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ώστε να προκηρύξει αυτές τις θέσεις, αιφνιδίως πριν το Πάσχα ζητήθηκε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Πολιτισμού σαν προέγκριση. Εδώ και ενάμιση μήνα περιμένουμε να υπογραφεί αυτή η απόφαση και ευτυχώς, κύριε Υπουργέ, που τα ΕΤΑ από πέρσι έχουν περίσσευμα συμβασιούχων και θα καλύψουν με δίμηνες συμβάσεις από τους περσινούς εγκεκριμένους συμβασιούχους τις προσωρινές ανάγκες, γιατί με τους φετινούς συμβασιούχους, δυστυχώς, πριν τις 15-20 Ιουλίου δεν θα καταφέρουμε να ξεμπλέξουμε.

Άρα θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών -και το λέω σ’ εσάς γιατί γνωρίζω τη δική σας ευαισθησία και τη δική σας αποτελεσματικότητα όχι θεωρητική, πρακτική πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα- όχι να δημιουργεί περαιτέρω γραφειοκρατικές δυσκολίες μέσα από υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι προεγκρίσεις άλλων υπουργικών αποφάσεων τις οποίες έχουν υπογράψει τα ίδια άτομα, αλλά να διευκολύνει σε τομείς που -επαναλαμβάνω- δεν επιβαρύνουν το δημόσιο, αλλά δημιουργούν κύκλο εργασιών στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε ότι είναι μονόδρομος στις σημερινές ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Επιτρέψτε μου, κύριε συνάδελφε, να δώσω κάποιες διευκρινίσεις. Εάν το κάνω καθ’ υπερβολή, ίσως δεν κατάλαβα κάτι από αυτά τα οποία είπατε, θέλω να σας ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη.

Να πω ότι για να υπάρξουν αυτές οι πράξεις της τετραμελούς επιτροπής, η οποία αποφασίζει εν ονόματι της ΠΥΣ 33/2006, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, προϋπόθεση είναι να έχει υπάρξει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βάζει ένα ανώτατο όριο προσλήψεων συμβασιούχων. Στη συνέχεια, βγαίνουν οι πράξεις της τετραμελούς επιτροπής, οι οποίες μπορεί να είναι μία για όλο τον αριθμό των θέσεων που έβγαλε η ΚΥΑ, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις.

Συνήθως πολλά Υπουργεία και πολλοί φορείς κατανέμουν τους συμβασιούχους τους με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε επειδή οι συμβάσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι οκτάμηνες, να καλύπτεται το σύνολο της χρονιάς και σε πολλές περιπτώσεις φροντίζουν να καλύπτουν και τους πρώτους μήνες του νέου έτους, έτσι ώστε μέχρι να πάρουν τις καινούργιες εγκρίσεις να μην έχουν πρόβλημα. Το πρώτο που θέλω να διευκρινίσω.

Το δεύτερο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση γεμίζοντας συμβασιούχους κατά 15%, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα στην πατρίδα μας. Παραδείγματος χάριν, έχουν ολοκληρωθεί οι μετατάξεις του ΟΣΕ γύρω στις δυόμισι χιλιάδες, ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες οι μετατάξεις από τον ΟΟΣΑ γύρω στις χίλιες πεντακόσιες σαράντα -αν θυμάμαι τον αριθμό- και μια σειρά άλλων μετατάξεων μικρότερου αριθμού. Αυτές οι μετατάξεις αφορούν διάφορους φορείς, τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών τους γνωρίζει και βεβαίως τα ίδια τα Υπουργεία γνωρίζουν τις μετατάξεις αυτές και στην προκήρυξη των θέσεων των συμβασιούχων λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι έχουν πλέον και ένα μόνιμο προσωπικό στη διάθεσή τους, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί.

Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που θέτετε για τα ιαματικά λουτρά, θέλω και πάλι να επαναλάβω ότι είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχει χρόνος, έχει εγκεκριμένες θέσεις, μπορεί να προχωρήσει και τώρα ακόμη και να προλάβει άνετα τις αρχές Αυγούστου, όπως είπατε…

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Νωρίτερα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): …και νωρίτερα μπορεί να το κάνει. Προλαβαίνει άνετα να το κάνει για να προχωρήσει στις προσλήψεις.

Για τους συμβασιούχους διμήνων θέλω να σας πω ότι υπάρχει η νομοθεσία που προβλέπει πέραν των εγκρίσεων, εάν κριθούν έκτακτες και επείγουσες οι ανάγκες, χωρίς έγκριση της επιτροπής να προχωρήσουμε για ένα δίμηνο σε πρόσληψη τέτοιων συμβασιούχων, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις έκτακτες ανάγκες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.

Back To Top