Skip to content

Τροποποίηση του Αγορανομικού Κώδικα, ώστε να περιλαμβάνεται στην ένδειξη και η τιμή και το κόστος παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα

Το σοβαρό πρόβλημα της τεράστιας «ψαλίδας», που χωρίζει τις τιμές παραγωγού από τις τιμές λιανικής, απασχολεί τους αγρότες αλλά και τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλές είναι οι λύσεις που έχουν κατά καιρούς προταθεί, ώστε οι αγρότες να μπορούν να απολαύσουν δικαιότερες τιμές, όπως η ενίσχυση των ομάδων παραγωγών, τα γραπτά συμβόλαια ή η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου τιμών.

Τελευταία, ωστόσο, στη Γαλλία συγκεκριμένα, προτάθηκε η αναγραφή της τιμής παραγωγού ή του ποσοστού της τιμής παραγωγού επί της τελικής τιμής στα «καρτελάκια» των σούπερ μάρκετ, όπως ακριβώς αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης και η προέλευση του αγροτικού προϊόντος.

Πρόκειται για μια καλή πρωτοβουλία που προσφέρει στον καταναλωτή την πληροφορία, ώστε να γνωρίζει από την τιμή που πωλείται το προϊόν, ποια τιμή έχει λάβει ο παραγωγός στα μη μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα. Η ενέργεια αυτή θα καταστήσει φανερή την αδικία στο μοίρασμα της προστιθέμενης αξίας, από τον παραγωγό στον έμπορο, δίνοντας στον καταναλωτή όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες σε όλους για την ανάδειξη και επίλυση του προβλήματος που χρόνια απασχολεί και καταδυναστεύει τους παραγωγούς.

Η πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά απλή στην εφαρμογή της: Ένας απλός υπολογισμός του ποσοστού της τιμής παραγωγού επί της τιμής πώλησης, θα επιτρέψει στα καταστήματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να αναφέρουν ποιο μερίδιο της τιμής του προϊόντος καταλήγει στον παραγωγό. Εφόσον επιβληθεί αυτή η υποχρέωση στα μεσαία και μεγάλα καταστήματα, ο καταναλωτής θα μπορεί να κρίνει μόνος του ποια προϊόντα διατίθενται με ποιο δίκαιο τρόπο. Άλλωστε, η υποχρέωση αυτή θα παρασύρει προς τα κάτω τις τιμές πώλησης και θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών.

Η παρούσα πρόταση ή παραπλήσια, πιο βελτιωμένη ίσως, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και στη χώρα μας, γιατί θα βοηθήσει πολλαπλά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, αφρού επιτρέπει α) να έρθουν πιο κοντά οι παραγωγοί με τους καταναλωτές, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία τοπικών δικτύων πώλησης, β) να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους των εμπόρων, γ) να στηρίξει τους Έλληνες αγρότες, αφού ενθαρρύνει την κατανάλωση εγχώριων προϊόντων και δ) να περιοριστεί το φαινόμενο των «πλαστών» τιμολογίων στα οποία εμφανίζεται διογκωμένη η τιμή παραγωγού. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η λύση της αναγραφής σε εμφανές σημείο της ετικέτας της τρέχουσας τιμής παραγωγού, της επιβάρυνσης από τη συσκευασία και τη μεταφορά, του ΦΠΑ και του περιθωρίου κέρδους, δηλαδή του συνόλου της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι αδιαφανείς εκπτώσεις και οι αθέμιτες υπερτιμολογήσεις, μέσω των πιστωτικών σημειωμάτων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, ενώ πέραν όλων των άλλων είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο καταναλωτής πού παράγεται το προϊόν, ποια είναι η τιμή παραγωγού και ποια η διαφορά αυτής της τιμής με την τελική τιμή που προσφέρεται το προϊόν στην κατανάλωση.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση και στον εξορθολογισμό του απαρχαιωμένου αγορανομικού κώδικα, έτσι ώστε να προβλέπεται η αναγραφή της τιμής παραγωγού ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η τιμή παραγωγού επί της τελικής τιμής λιανικής πώλησης, προς όφελος τόσο των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, θεσμοθετώντας την αναγραφή επιπλέον και άλλων στοιχείων της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, όπως του κόστους παραγωγής, το οποίο συχνά είναι υψηλότερο από την τιμή που καταβάλλεται στον παραγωγό;

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7107

Back To Top