Skip to content

Η βιώσιμη κινητικότητα προϋποθέτει τη συναίνεση πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων-ΟΜΙΛΙΑ

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο σημερινό συνέδριο και να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πολύ σημαντική και επίκαιρη θεματολογία που επελέγη.

Θα ξεκινήσω με μια αναφορά στην έννοια της βιωσιμότητας που – όπως όλοι αναγνωρίζουν – αναφέρεται στην ικανότητα μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας ή ενός συστήματος να ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Υπό το βάρος, μάλιστα, των προκλήσεων που θέτει πλέον η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλά έναν γενικόλογο στόχο, αλλά ένα θεμελιακό πλαίσιο σχεδιασμού και στρατηγικής σε κάθε τομέα άσκησης πολιτικής.

Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, μιλάμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια για την ανάγκη να οριστεί η έννοια της βιωσιμότητας ως κεντρικός άξονας της πολιτικής ανάπτυξης.

Σήμερα, στην εποχή μιας εκρηκτικής τεχνολογικής και ψηφιακής επανάστασης, το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ώστε να υπηρετήσουμε αυτό το πλαίσιο της βιωσιμότητας μέσα από έξυπνες λύσεις και καινοτομικά εργαλεία.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη βιώσιμη κινητικότητα που είναι και το θέμα της συζήτησής μας, θα πρέπει να δούμε τον προσανατολισμό της καινοτομίας στην εφαρμογή νέων ιδεών, μέσων, συστημάτων και πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, ενισχύουν την ασφάλεια, ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς.

Και όλοι αυτοί οι στόχοι να επιτυγχάνονται, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα και την συμπεριληπτικότητα, με ταυτόχρονη ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της  κοινωνικής συνοχής.

Η καινοτομία μπορεί να σημαίνει 1) χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, 2) αναβάθμιση και επέκταση των δυνατοτήτων, των μέσων και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να αποτελούν πρώτη επιλογή για τους πολίτες, μέσα από την ισχυρή βελτίωση της εμπειρίας που προσφέρει η χρήση τους.

Μπορεί να σημαίνει 3) έξυπνες λύσεις κινητικότητας, 4) αυτόνομα και διασυνδεδεμένα οχήματα κυκλοφορίας, 5) έξυπνα συστήματα σηματοδότησης και διαχείρισης της κίνησης.

Μπορεί όμως και να σημαίνει 6) δημιουργία πράσινων διαδρομών μέσα στις πόλεις για τους πεζούς, δίκτυα ποδηλατόδρομων και ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στον αστικό ιστό, με ταυτόχρονη αύξηση της ευαισθησίας του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος.

Και αναφέρω μόνο ενδεικτικά κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομικών εργαλείων, υποδομών και λύσεων.

Το όφελος από τέτοιες παρεμβάσεις δεν αφορά μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και στην βιώσιμη ανάπτυξη, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το στόχο για μείωση του εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με την πράσινη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις, τόσο

  • στο βαθμό που βελτιώνεται το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, ενισχύοντας το παραγωγικό και ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, όσο και
  • στο βαθμό που πολλές από αυτές συμμετέχουν στην παραγωγή των καινοτομικών μέσων και λύσεων.

Και έχει μάλιστα μεγάλη σημασία η υποστήριξη των start up εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο παριστάμενος υπουργός.

Ωστόσο, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων δεν είναι μόνο ζήτημα σχεδιασμού από ειδικούς και λήψης αποφάσεων σε κάποιο επίπεδο διοίκησης.

Γιατί πρόκειται για επιλογές που δεν μπορούν να είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές, εάν αγνοήσουν αυτούς στους οποίους απευθύνονται.

Εάν μάλιστα έχουν το χαρακτήρα αποσπασματικών παρεμβάσεων, απομονωμένων από έναν συνολικό σχεδιασμό, παρεμβάσεων που δημιουργούν ανισορροπίες και αποκλεισμούς, η αποτυχία είναι δεδομένη.

Επομένως, απαιτείται συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών φορέων, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων, αλλά και της κοινότητας, των πολιτών δηλαδή, που θα πρέπει να είναι ενήμεροι, συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές, αφού η εξασφάλιση της συναίνεσής τους είναι καθοριστικής σημασίας.

Αυτό επισημαίνεται, άλλωστε, και από τον ακαδημαϊκό κόσμο και από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και είναι συστατικό και ουσιώδες στοιχείο της έννοιας της βιωσιμότητας.

Δεν πρόκειται δηλαδή για business as usual

Αυτό το λέω γιατί έχουμε δει περιπτώσεις λήψης αποφάσεων χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, για έργα που υποτίθεται ότι υπηρετούσαν τη βιώσιμη κινητικότητα και τελικά απέτυχαν, αφού πρώτα δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα και οδήγησαν σε κατασπατάληση πόρων: Χαρακτηριστική περίπτωση, αυτή του Μεγάλου Περίπατου στην Αθήνα.

Τα projects βιώσιμης κινητικότητας, όπως και όλες οι παρεμβάσεις για τις βιώσιμες, ανθεκτικές και έξυπνες πόλεις, προϋποθέτουν ρυθμιστικό πλάνο μια σειρά από προαπαιτούμενα.

Κυρίως, όμως, βασίζονται στην στρατηγική απόφαση και την πολιτική βούληση μιας κυβέρνησης, που θα πιστεύει και θα υποστηρίζει τις αρχές και τη φιλοσοφία αυτή.

Και το ΠΑΣΟΚ έχει και τη βούληση και το σχέδιο να το πράξει.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

Στην ανάγκη να αξιοποιηθούν έξυπνα και καινοτομικά εργαλεία και λύσεις στο σχεδιασμό παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο του Economist για τις ‘’βιώσιμες, ανθεκτικές και έξυπνες πόλεις’’.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι καμία λύση δεν μπορεί να είναι λειτουργική και αποτελεσματική και καμία προτεραιότητα ή επιλογή δεν μπορεί να προωθηθεί, εάν δεν υπάρχει συμμετοχή στις αποφάσεις και συναίνεση των πολιτών, των τοπικών φορέων και των επιχειρήσεων και εάν αυτές οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε έναν ολιστικό σχεδιασμό.

Εάν δεν πληρούνται αυτά τα προαπαιτούμενα και εάν οι παρεμβάσεις έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα δημιουργώντας ανισορροπίες και αποκλεισμούς, η αποτυχία θα είναι δεδομένη, τόνισε με έμφαση ο Μιχάλης Κατρίνης, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ‘’Μεγάλο Περίπατο’’ της Αθήνας, που οδήγησε τελικά σε κατασπατάληση πόρων και δημιουργία περισσότερων προβλημάτων.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν νέες ιδέες, συστήματα και πρακτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, αυξάνουν την ασφάλεια, ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα και την συμπεριληπτικότητα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεπίδραση.

Μιλώντας για καινοτομικές λύσεις ανέφερε ως ενδεικτικά παραδείγματα τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα έξυπνα συστήματα σηματοδότησης και διαχείρισης της κίνησης, τα αυτόνομα και διασυνδεδεμένα οχήματα κυκλοφορίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να τις προτιμούν οι πολίτες ως πρώτη επιλογή τους, όπως και την ανάγκη δημιουργίας δικτύων ποδηλατόδρομων, αλλά και πράσινων διαδρομών για πεζούς.

Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην δημιουργία καινοτομικών μέσων και λύσεων και τόνισε την ανάγκη να υποστηριχθούν οι start up εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τέτοιους τομείς.

Καταλήγοντας επισήμανε, ότι βιωσιμότητα σημαίνει για μια κοινωνία και οικονομία να ικανοποιούν τις τρέχουσες ανάγκες τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και ότι οι διάφορες παρεμβάσεις πρέπει να υποστηρίζονται από την πολιτική βούληση μιας κυβέρνησης που να πιστεύει στις αρχές και τη φιλοσοφία τους, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και τη βούληση και το σχέδιο να το πράξει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleni Padazopoulou

Back To Top