Skip to content

Η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη

(απόσπασμα από ομιλία στη Βουλή στο σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση)

Στην αναγκαιότητα συναίνεσης σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου ως προϋπόθεση της ανάπτυξης και εξόδου της χώρας από την κρίση αναφέρθηκε ο βουλευτής του Νομού Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης στη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κατρίνης τόνισε:

“Η συναίνεση πρέπει να επιτευχθεί τόσο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, καθώς όλοι μας πρέπει να συμφωνήσουμε, να ομονοήσουμε σε κάποιες βασικές διαρθρωτικές αλλαγές, συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της περίστασης.

Η κατάσταση αυτή της οικονομίας, επιβάλλει να γίνουν άλματα και όχι βήματα, αυτονόητα για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντικότατο ρόλο παίζει και η κρατική μηχανή, ο δημόσιος τομέας, ο οποίος πρέπει να εκσυγχρονιστεί και βεβαίως να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και για να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης η κρατική μηχανή μπορεί και πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο ευέλικτη.

Στόχος δεν είναι να μηδενίσουμε ή να απαξιώσουμε τη δημόσια διοίκηση αλλά να πάρουμε τολμηρές πρωτοβουλίες, να κάνουμε μία έντιμη συμφωνία, για το πώς πραγματικά πιστεύουμε ότι η κρατική μηχανή.

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο μπαίνει ένα τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, στην αυτοπρόσωπη παρουσία για την περαίωση κάθε συναλλαγής, τη μείωση του κόστους τόσο σε χρήμα, όσο και σε χρόνο αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς η χώρα μας στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εμφανίζεται να υστερεί δραματικά.

Φιλοδοξία και βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να μειώσουμε τη γραφειοκρατία που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για οποιαδήποτε επένδυση, να πατάξουμε τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση.

Ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο, χρειάζεται στελέχη, τα οποία θα πιστέψουν στη φιλοσοφία του εγχειρήματος και κυρίως θα έχουν τις τεχνικές δυνατότητες να το υλοποιήσουν.

Ήλθε ο καιρός και πρέπει να γίνει μία ανατροπή. Πρέπει πλέον ένα νέο δυναμικό, το οποίο υπηρετεί σήμερα και το οποίο είναι στη φιλοσοφία αυτή και η οποία στο άμεσο μέλλον θα αποτελεί λειτουργία του κράτους, να αναλάβει και την ευθύνη της διεκπεραίωσης όλων αυτών των σημαντικών πρωτοβουλιών.

Στην κατεύθυνση αυτή, το νομοσχέδιο συμβάλλει και στην εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας, σε μια λογική αποκέντρωσης της δημόσιας εξουσίας, ενίσχυσης της περιφέρειας και πλήρους διαφάνειας.

Με αφορμή γεγονότα συγχωνεύσεων δημόσιων οργανισμών, παρατηρείται μια δικαιολογημένη αντίδραση των πολιτών οι οποίοι φοβούνται ότι θα ταλαιπωρηθούν. Το ίδιο παρατηρήθηκε και κατά τη συζήτηση για τις συγχωνεύσεις των δήμων.

Θα πρέπει στην έδρα κάθε δήμου, που είναι πλέον η καρδιά, ο πυρήνας της τοπικής κοινωνίας, να υπάρχει υπηρεσία one stop στην οποία ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετηθεί σε όλο το φάσμα των δημόσιων υπηρεσιών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, κάτι το οποίο φιλοδοξεί να πετύχει η ηλεκτρονική διακυβένηση.

Στο θέμα των συνεργατών κατηγορίας ΔΕ των δημάρχων να δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ και συνεργατών ΔΕ με κάποια εμπειρία, για περισσότερες από μία θέσεις όπως δίνεται άλλωστε και στους Υπουργούς.

Γιατί δεν μπορεί σήμερα να υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες ΔΕ σε Υπουργεία και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να λέμε ότι μπορεί να είναι μόνο ένας.

Συμφωνώ στην αύξηση τυπικών προσόντων, αλλά να δώσουμε στους δημάρχους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στελέχη, τα οποία έχουν και τη διάθεση και την εμπειρία να συνεισφέρουν σε αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα.”

Back To Top