Skip to content

Σχέδιο Νόμου ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέρος Α (επί των άρθρων)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με δύο διαπιστώσεις και δυο-τρεις παρατηρήσεις σε σχέση με τη χθεσινή συζήτηση.Κατ’ αρχάς, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε συντριπτικό ποσοστό υπάρχει ένα κλίμα αποδοχής, συναίνεσης και συμφωνίας σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, πράγμα που δείχνει ότι όντως καλύπτει μία αναγκαιότητα, καλύπτει ένα κενό που υπάρχει σήμερα και το μεγαλύτερο ποσοστό των κομμάτων που εκφράζονται σήμερα στο Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διόρθωση των κακώς κειμένων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Και βεβαίως, οι διαφοροποιήσεις που εκφράστηκαν και από τους συναδέλφους, οι οποίοι συμφωνούν επί της αρχής με το νομοσχέδιο, νομίζω ότι είναι -αν και σημαντικές- ήσσονος σημασίας, όπως κάποιες επιμέρους   διαφοροποιήσεις από τον εισηγητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ή νομοτεχνικές βελτιώσεις, που με πολύ ενδιαφέρον ακούσαμε από τον καθηγητή τον κ. Παυλόπουλου.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις, θα πω τα εξής: πέρα από τη δεδηλωμένη, ξεκάθαρη διαφωνία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία είχε εκφραστεί και στην Επιτροπή και δεν μας εξέπληξε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, όσον αφορά την τοποθέτηση του αγαπητού εισηγητή της Αντιπολίτευσης του κ. Ζώη, στον οποίο εύχομαι και «περαστικά» για το μικρό ατύχημα που είχε χθες κατά την ομίλα του. Δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό ότι το τσίμπημα έγινε όταν είπατε τη μαγική λέξη «συναίνεση», κύριε συνάδελφε. Ίσως να σας επαναφέρει στην τάξη.

Είπε ο αγαπητός κ. Ζώης ότι εμείς υποστηρίζουμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας υπήρχε απόλυτο σκοτάδι κι ήρθε το ΠΑΣΟΚ κι έφερε το φως. Ουδέποτε και κανένας δεν υποστήριξε αυτήν την άποψη.

Αλλά, είναι γεγονός, κύριοι συνάδελφοι, ότι πάρα πολλά πράγματα βρίσκονταν μέχρι χθες στο σκοτάδι, ενώ σήμερα πάρα πολλά -σχεδόν όλα- θα βρίσκονται στο φως.

Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα επί της υπουργίας του κ. Παυλόπουλου και της δικής σας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και προφανώς, πάνω σ’ αυτά τα βήματα εμείς χτίζουμε, ενισχύουμε, αλλά δεν βλέπουμε μόνο τις προθέσεις για τις οποίες κανένας δεν αμφιβάλλει, αλλά μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.

Αλλά, θα μου επιτρέψετε να στηλιτεύσω την εμμονή σας ότι αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο θα επαναλάβω -δεν θυμάμαι για ποια φορά, για πολλοστή φορά- ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού μας, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, από το 2005, δεν μπορεί σήμερα να υποστηρίζεται ότι συνιστά υποχρέωση μας απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω ότι αδικεί πλήρως τη φιλοσοφία και τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης.

Αυτό, όμως, κύριοι συνάδελφοι, που πραγματικά με εξέπληξε, είναι η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ -και τη διαφοροποιώ σε σχέση με την τοποθέτηση του εισηγητή- ο οποίος με έναν πρωτοφανή σε ύφος και περιεχόμενο τρόπο, στηλίτευσε τη νομοθετική πρωτοβουλία, μιλώντας για κοινωνία μειωμένων προσδοκιών, την οποία εγκαθιστά αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά, είναι σίγουρο ότι η κοινωνία μειωμένων προσδοκιών εγκαθίσταται με λογικές και νοοτροπίες αφοριστικές, ισοπεδωτικές, αγνωστικισμού, μη τοποθέτησης. Και, αλήθεια, φαντάζομαι, ποια θα είναι η θέση του κ. Δρίτσα, αν θα πρέπει να λάβει μία θέση ευθύνης;

Όσον αφορά τα άρθρα, στο άρθρο 1 εισάγεται η υποχρέωση σε όλα τα όργανα -ατομικά, συλλογικά, φορείς δημόσιας εξουσίας- να αναρτούν όλες τις αποφάσεις και πράξεις που εκδίδονται στο διαδίκτυο.

Στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια οι φορείς και τα συλλογικά όργανα, τα οποία δεσμεύονται για την ανάρτηση των αποφάσεων, καθώς και οι πράξεις, οι διακηρύξεις και οι αποφάσεις που αναρτώνται. Δεν εξαιρείται καμία πράξη και κανένας, σχεδόν, συλλογικός φορέας δημόσιας εξουσίας. Έτσι, Υπουργοί, Υφυπουργοί, γενικοί-ειδικοί γραμματείς, όργανα οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και όργανα, στα οποία έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες, υποχρεούνται στην ανάρτηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο.

Στο διαδίκτυο θα αναρτώνται αποφάσεις και πράξεις που αφορούν νόμους, προεδρικά διατάγματα, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, προϋπολογισμοί και δαπάνες όλων των ανωτέρω οργάνων που αναφέραμε, συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προσωπικού σε Δημόσια και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, συμβάσεις σε σχέση με αναπτυξιακό νόμο και δημόσιες συμβάσεις, δωρεές, επιχορηγήσεις, παραχωρήσεις χρήσης, χαρακτηρισμοί και καθορισμοί εκτάσεων και χώρων και γνωμοδοτήσεις.

Με το άρθρο 3 προβλέπεται ότι η ανάρτηση στο διαδίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών και να εκπληρώνεται ο βασικός στόχος του νομοσχεδίου που είναι η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διοικητικής δράσης.

Ταυτόχρονα, προσδιορίζονται και υπεύθυνοι φορείς για την ανάρτηση ακόμα και σε περίπτωση συναρμοδιότητας. Και προβλέπεται η υποχρέωση από τους αρμοδίους να αναρτούν τις αποφάσεις με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα από ένα μέσο χρήστη νέων τεχνολογιών.

Back To Top